Burgemeester bedreigd via Facebook

BOUWVALLIGE WONINGEN VERDWIJNEN ONDER SLOOPHAMER

Deze woning in de Liefkenshoekstraat gaat als eerste tegen de grond.
Kristof Pieters Deze woning in de Liefkenshoekstraat gaat als eerste tegen de grond.
Een aannemer is gisteren gestart met de sloop van enkele bouwvallige woningen in Doel. In extremis werd beslist om één woning toch te laten staan, na hevig protest van bewoners. Burgemeester Marc Van de Vijver kreeg intussen al bedreigingen via Facebook.

Werklui gingen gisteren van start met de afbraak van enkele verkrotte woningen in Doel. Dat gebeurt op bevel van burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). De woningen werden volgens de gemeente onderzocht en vormen een gevaar voor de omgeving. Tegen de sloop kwam veel protest omdat niet alle panden een risico zouden vormen.

De woning in de Liefkenshoekstraat vóór de sloop.
Kristof Pieters De woning in de Liefkenshoekstraat vóór de sloop.

Asbest

Aannemer Smet startte met een woning in de Liefkenshoekstraat. De woning oogde op het eerste gezicht nog goed, maar het gaat om een oud huis waar een nieuwe baksteen tegen werd geplaatst. Deze stenen kwamen los en dreigden op straat te vallen.


Tegelijk ging ook de sloop van start van een garagecomplex in de Camermanstraat. De werklui moesten voorzichtig tewerk gaan omdat het om een dakbedekking met asbestplaten ging. Daarom moesten er speciale pakken en stofmaskers worden gedragen. Het asbest ging nadien in een speciale container. "Tegen de sloop van deze garage was geen enkel bezwaar", zegt bewoner Denis Malcorps. "Er was effectief een groot gevaar door een hellende zijgevel en het asbest vormde een gevaar voor de volksgezondheid. Bij de woning in de Liefkenshoekstraat hadden we al meer bedenkingen, omdat de structuur van het huis nog goed is. Het ging hier alleen om de gevelbekleding."


De bewoners protesteerden vooral tegen de sloop van een woning in de Pastorijstraat. "Het enige gebrek aan de woning zijn enkele ontbrekende dakpannen", vervolgt Malcorps. "De gemeente wil de woning afbreken omdat er schade zou zijn door vochtinsijpeling. Het is dan wel simpeler om gewoon de ontbrekende dakpannen terug te leggen."

Werklui verwijderen behoedzaam het dak met asbest.
Kristof Pieters Werklui verwijderen behoedzaam het dak met asbest.

Privacy

Burgemeester Van de Vijver ging op deze vraag in nadat hij hierover was aangesproken door bewoonster Sabine Gillis. Zij vreest voor haar huis als het aanpalende pand wordt gesloopt. Bovendien is er dan geen privacy meer in de achtertuin en kunnen vandalen en dieven makkelijker toeslaan. "Een argument waarmee ik rekening wil houden en daarom gaan we de toestand van dit pand herbekijken", zegt Van de Vijver.


Hij benadrukt dat hij het sloopbevel alleen maar gaf omdat de openbare veiligheid niet in het gedrang mag komen. "Er was een lijst van twintig woningen die voor sloop in aanmerking kwamen, maar die hebben we herleid tot vijf", aldus Van de Vijver. "Het stoort me daarom enorm dat sommige mensen gratuit bedreigingen uiten. Via Facebook werd een oproep gedaan om mijn woning ook leeg te halen en te slopen. Er is maar één gek voor nodig. De politie is dan ook op de hoogte gebracht."