Bestuurswissel binnen Gezinsraad

Het bestuur van de Gezinsraad van Beveren heeft de kandidatuur van Luc Goiris als bestuurslid unaniem aanvaard. De 51-jarige Goiris uit Beveren draait reeds enkele jaren mee met de lokale adviesraad vanuit zijn functie van secretaris voor de ouderraad Sint-Martinusschool van Beveren. "Deze legislatuur zijn er maar liefst 24 ouderverenigingen uit Beveren en de deelgemeentes toegetreden tot de Gezinsraad. Dat Luc Goiris het bestuur versterkt vanuit een ouderraad verhoogt de representativiteit van die groep binnen ons bestuur", vindt voorzitter Pieter Van Bastelaere. Goiris vervangt Eddy Inghels die de Gezinsraad na twaalf jaar om persoonlijke redenen verlaat. (PKM)