Alle borden 70 per uur tegen eind maart weg

De gemeente Beveren heeft een honderdtal verkeersborden weggehaald die een limiet aanduiden van 70 kilometer per uur. Sinds 1 januari geldt in Vlaanderen een snelheidslimiet van 70 km/u op elke weg buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm is. Buiten de bebouwde kom is er vaak al een 70 km/u-limiet. Het zijn dus vooral de borden die veranderen, en niet de snelheid. Enkel waar een andere snelheid geldt, zal een bord staan. Op wegen waar 70 km/u geldt, staat niet langer een bord. Dat is een goede zaak want minder verkeersborden betekent meer verkeersveiligheid. Je wordt als automobilist immers minder afgeleid. In overleg met de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene, die in dezelfde politiezone zitten, heeft Beveren afgesproken dat voor 31 maart alle 70 km/u-borden verwijderd zullen worden. In Beveren gaat het over een honderdtal borden die ondertussen dus allemaal verwijderd zijn. (PKM)