Actiecomité blij met pleidooi voor tolvrije Liefkenshoektunnel

Staatsecretaris Philippe De Backer van Open-VLD pleit voor het 'permanent' tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel, een uitspraak die het Burgerplatform Liefkenshoek Tolvrij toejuicht.


Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) vraagt zich af hoe de inkomsten van 77 miljoen euro zullen gecompenseerd worden. Volgens Weyts bereikt de tunnel vandaag in de spits trouwens nu al zijn maximumcapaciteit van 90 procent. Hij verwijst ook naar het proefproject uit 2015, waarbij de file gewoon verschoof naar de Tijsmanstunnel. Volgens het Burgerplatform is dat een foute redenering. "Tijdens de tolvrije momenten in de spits in 2015 vroegen de havenbedrijven om maximaal gebruik te maken van deze tolvrije momenten. Het resultaat geeft dus een vertekend beeld", zegt woordvoerder Paul Schietekat. "In normale omstandigheden is er een bezettingsgraad van 53 procent. De filevorming wordt veroorzaakt door de bottleneck aan de tolhuisjes en de ongelukkige wegeninfrastructuur van de op- en afritten ter hoogte van de Tijsmanstunnel." Volgens het actiecomité kan men op het traject van de R2 zonder probleem de kilometerheffing invoeren. (PKM)