Actiecomité betreurt stopzetten Werkgroep Doel: “Vlaamse regering is een onbetrouwbare partner gebleken”

Kristof Pieters
Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters heeft de werking van de werkgroep die moet nadenken over de toekomst van Doel voor zes maanden opgeschort. Die maatregel is een represaille voor de rechtsgang naar de Raad van State van de Wase boeren, de Polder Land van Waas, de kerkfabriek van Doel en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder. “Maar dit is enkel een rechtstreeks gevolg van het niet naleven van het eerder bereikte akkoord”, reageert Jan Creve van Doel 2020.

De Werkgroep Doel kreeg vrijdagavond te horen dat er het komend half jaar niet meer rond de tafel wordt gezeten. De Vlaamse overheid is namelijk boos dat er vier procedures zijn opgestart bij de Raad van State tegen de plannen voor de havenuitbreiding. Volgens het actiecomité Doel 2020 ontvlucht de minister haar eigen verantwoordelijkheid in verband met het afgesloten akkoord van juni 2018. Daar werd overeengekomen om het dorp Doel te vrijwaren en samen rond de tafel te gaan zitten in plaats van te vechten voor de rechtbank. “Het niet naleven van dit akkoord is echter de rechtstreekse aanleiding voor de rechtsgang naar de Raad van State”, zegt Creve. “In plaats van het signaal van de kanaries in de koolmijn ernstig te nemen reageert de minister nu met strafmaatregelen.”

Gemaakte afspraken

Waar het precies om draait? “In de definitieve havenuitbreidingsplannen wordt Prosperpolder-Zuid toch natuurcompensatiegebied, de buffers ter hoogte van Kieldrecht en Verrebroek worden amper verhoogd, het voorkooprecht werd recent toch weer uitgeoefend buiten het projectgebied en het bouwkundig erfgoed staat verder weg te zakken. Aan het wind- en regendicht maken van panden in Doel werd tot hier toe amper iets gedaan. Er worden zo goed als geen panden vrijgegeven aan geïnteresseerden.”

Politieke tegenstand

Doel 2020 betreurt ook dat Alfaport-Voka en het Havenbedrijf om de haverklap berichten uitstuurt dat wonen in Doel voor hen niet kan. “Terwijl dit wel de essentie uitmaakt van de overeenkomst. Wij zijn begripvolle en geduldige mensen, maar alles heeft zijn grenzen.” Het opschorten van de studie verandert volgens de actiegroep niets aan de situatie op het terrein. Doel blijft gevrijwaard, maar voorlopig worden er dus geen stappen gezet om het dorp nieuw leven in te blazen. “Deze beslissing geeft vooral te kennen dat de Vlaamse regering een onbetrouwbare partner is”, zegt Jan Creve. “De onafhankelijke werking van het studiebureau en het resultaat dat nu op tafel ligt, zint blijkbaar bepaalde actoren niet. De voorstelling van de studie werd al enkele keren geannuleerd, onder meer omdat er vragen gerezen zijn bij de ‘politieke taskforce’. De minister is blijkbaar niet in staat te begrijpen wat er speelt in deze streek. Het voornemen om 20 jaar mismanagement recht te trekken, zorgde voor hoop. Dit terugschroeven raakt niet alleen de mensen in en rond Doel, maar de hele regio.”