"Ouden Doel behouden, en wat met ons gehucht?"

BEWONERS RAPENBURG UITEN ONGENOEGEN OP GEMEENTERAAD

Tijdens de zitting lieten de aanwezigen hun ongenoegen blijken met pamfletten.
Foto Kristof Pieters Tijdens de zitting lieten de aanwezigen hun ongenoegen blijken met pamfletten.
De gemeenteraad heeft beslist een toekomstplan te laten opmaken voor Ouden Doel. Dit is echter niet naar de zin van de bewoners van Doel en het andere gehucht Rapenburg. Ze voelen zich aan hun lot overgelaten. Actievoerders hebben tijdens de zitting van de gemeenteraad daarom hun ongenoegen geuit. Volgens het gemeentebestuur toont de hogere overheid voorlopig enkel bereidheid om over de toekomst van Ouden Doel te praten.

De gemeenteraad van Beveren moest zich maandagavond buigen over de opstart van een plan waarbij men een toekomstvisie op lange termijn wil ontwikkelen voor Ouden Doel. "Een lovenswaardig initiatief, maar waarom geen zelfde engagement tegenover de andere gehuchten en het dorp Doel", klinkt het bij de actiecomités Doel 2020 en Derde Generatie. Met een twintigtal leden trokken ze naar de gemeenteraad om hun ongenoegen te uiten. De raadsleden werden verwelkomd door doedelzakspelers, maar tijdens de zitting zelf werd het iets grimmiger. Er werden pamfletten opgestoken en enkele actievoerders probeerden het college van repliek te dienen. De voorzitter van de gemeenteraad dreigde hen daarop te laten buitenzetten, maar uiteindelijk keerde de rust snel weer.

Verdedigen in zijn geheel

"Het blijft echter onbegrijpelijk dat de ambitie van Beveren niet verder gaat dan Ouden Doel terwijl binnenkort het het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) van tafel is en daarmee 1.500 hectare opnieuw op de kaart staat", klinkt het bij de actievoerders. "In het bestuursakkoord staat duidelijk het engagement dat er ook een toekomstplan voor Doel zal worden gemaakt als het Saeftinghedok er niet komt."


Onafhankelijk gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens vroeg in een amendement om de studie op zijn minst uit te breiden tot het nabijgelegen gehucht Rapenburg. "Als gemeente hebben we beide gehuchten altijd gezamenlijk verdedigd. Ook toen de gemeente twee jaar geleden naar de Raad van State stapte. Vandaag wordt Rapenburg vergeten. Nochtans is de bewoning er nog steeds." Hij diende ook nog een tweede amendement in om voor Doel ook een studie te laten maken. De andere oppositiepartijen Groen-sp.a en Open Vld sloten zich hierbij aan. Ook zij vinden dat de gemeente consequent ook de verdediging van het gehucht Rapenburg op zich moet blijven nemen.

Natuurcompensatie

Volgens schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) is de argumentatie voor de twee gehuchten echter grondig verschillend. "De hogere overheid heeft de deur op een kier gezet voor het behoud van Ouden Doel omdat het gehucht niet in de weg ligt voor natuurcompensaties. Voor Rapenburg liggen de kaarten totaal anders. Het behoud van dit gehucht zou 20 tot 25 hectare extra natuurcompensaties kosten. We geven de verdediging ervan niet op, maar willen nu gewoon de vlucht vooruit nemen en alvast voluit gaan voor het behoud van Ouden Doel. Het is niet meer dan een strategische keuze."


Wat het dorp Doel zelf betreft, wil de gemeente de uitkomst afwachten van het zogenaamde alternatievenonderzoek voor extra containercapaciteit. Voorlopig is er immers nog geen zekerheid of er al dan niet een Saeftinghedok zal komen. Schepen Vlegels betreurt dat een positief plan zoveel negatieve reacties uitlokt. "Wat nu op tafel ligt is de opmaak van een plan om het behoud van Ouden Doel definitief te verzekeren. Het verdwijnen ervan is namelijk voor niks nodig en zou een verlies zijn voor de hele polder. Het is jammer dat plots alle dossiers samen op één hoopje worden gegooid."


De twee amendementen werden weggestemd, maar het toekomstplan voor Ouden Doel werd uiteindelijk wel met unanimiteit door de gemeenteraad goedgekeurd.