"Kerende auto's gevaar voor fietsers"

VERKEERSSITUATIE IN SINT-ELISABETHSTRAAT WIJZIGT WEER NA KRITIEK

De bewoners kozen er zelf voor om de verkeerssituatie aan de schoolomgeving ingrijpend te veranderen, maar nog geen maand later worden die maatregelen al bijgestuurd. De wijzigingen vielen niet in goede aarde bij andere bewoners. Vooral het doorknippen van de Sint-Elisabethstraat krijgt veel kritiek omdat bestuurders er zich nu klemrijden en vervolgens bij het keren chaos veroorzaken aan de schoolpoort.

Melsele is naast Geraardsbergen en Waregem een van de drie pilootgemeenten in Vlaanderen voor het project LaMA (Laboratoria Mobiele Alternatieven). Dat houdt in dat in het dorp de meest uiteenlopende proefopstellingen uitgetest zullen kunnen worden, om de verkeersproblemen en chaotische toestanden aan de schoolpoort aan te pakken. De voorstellen zijn het resultaat van enkele brainstormsessies met inwoners. De beste ideeën werden concreet uitgewerkt en een maand getest.

Zelf gekozen

De maatregelen die de inwoners voorstellen, zijn behoorlijk ingrijpend en hebben in Melsele al heel wat commotie veroorzaakt. Vooral het doorknippen van de Sint-Elisabethstraat kan op weinig begrip rekenen bij de inwoners die niet deelnamen aan het project. Bestuurders rijden zich er nu klem in de straat en veroorzaken opnieuw gevaarlijke verkeerssituaties bij het keren. In enkele winkels in het dorp lagen er intussen ook al petities om de nieuwe verkeerssituatie aan te klagen.

Slagboom

Op 17 oktober zou de proefopstelling geëvalueerd worden, maar die datum heeft de gemeente niet afgewacht. Sterker nog: intussen is er al een hoorzitting georganiseerd waar iedereen zijn ongenoegen kon uiten. Er werd een compromis bereikt dat nu aan het college zal worden voorgelegd. De bedoeling is nu éénrichtingsverkeer in te voeren vanaf het Kerkplein tot aan de Grote Baan en de vaste paaltjes te vervangen door ofwel een slagboom of inzinkbare palen.

Reglementair parkeren

Met dit voorstel lijken velen zich te kunnen verzoenen. De bewoners zijn opgelucht dat ze buiten de schooluren opnieuw de straat langs beide kanten kunnen inrijden, maar ook bij de twee scholen is er tevredenheid dat de straat afgesloten blijft bij de grote drukte 's ochtends en 's avonds. "Want er is wel degelijk een groot verschil", zegt Katleen Decock die dagelijks een fietspool met twintig leerlingen van de vrije lagere school begeleidt. "Vroeger werden we echt weggedrukt door het autoverkeer. Sinds het knippen van de straat, is er veel minder verkeer. Dat sommige chauffeurs tot aan de paaltjes rijden, blijft wel een probleem. Het ligt aan de mensen zelf. Ze zouden met hun wagen tot in het klaslokaal rijden, als het kon. Vandaag was het echt erg. Nu de temperatuur een duik heeft genomen, ruilen mensen de fiets opnieuw in voor de auto. Op zich geen schande, maar parkeer dan wel reglementair. Ik heb vandaag opnieuw verschillende bestuurders moeten aanspreken die dubbel geparkeerd stonden en zo de weg versperren voor onze jonge fietsertjes", vertelt Katleen Decock.

Ook de ingrepen aan de gemeenteschool De Toren worden bijgestuurd. Het éénrichtingsverkeer in het smalle stuk van de Dambrugstraat zou worden omgedraaid waardoor een lus ontstaat om kinderen op te pikken ter hoogte van de gemeenteschool De Toren waar een Kiss and Ride-zone komt in de Kalishoekstraat.

De fietsende scholieren hebben meer plaats op de weg, maar het blijft uitijken voor wagens die aan de paaltjes in de Sint-Elisabethstraat rechtsomkeer moeten maken.
Kristof Pieters De fietsende scholieren hebben meer plaats op de weg, maar het blijft uitijken voor wagens die aan de paaltjes in de Sint-Elisabethstraat rechtsomkeer moeten maken.