"Hinder door files steeds groter"

Zwijndrecht blokkeert start Oosterweelverbinding tot onvrede Beveren

De Zwijndrechtse gemeenteraad gaat niet akkoord met de lokale wegen in het Oosterweelproject en heeft de bouwaanvraag negatief beoordeeld. De werken kunnen dus niet van start gaan waardoor een lange procedureslag dreigt bij de Raad van State. Buurgemeente Beveren betreurt dat de bouw van een nieuwe Scheldeoeververbinding nog maar eens vertraging oploopt terwijl de hinder door files steeds groter wordt.

De gemeenteraad moest zich woensdagavond buigen over de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding. Zoals verwacht volgde de meerderheid het resultaat van de volksbevraging. Die stemde massaal (77%) tegen het huidig ontwerp omdat er onvoldoende waarborgen zijn voor de leefbaarheid. Enkel N-VA onthield zich bij de stemming.

Lokale wegen

Voor de omvorming van de E17, E34 en R1 is geen toelating van de gemeente nodig. De bouwvergunning wordt namelijk afgeleverd door de Vlaamse overheid en kan het negatief advies van Zwijndrecht naast zich neerleggen. De gemeente had echter nog een stok achter de deur. Ze moet zich namelijk ook uitspreken over het lokale wegennet van de Oosterweelverbinding en die wegen vallen wel onder haar bevoegdheid. Om het Oosterweelproject mogelijk te maken zijn er immers heel wat parallelwegen nodig en aanpassingen aan bestaande wegen. De gemeente beoordeelde drie van de acht onderdelen in de aanvraag negatief. Het gaat concreet om de heraanleg van het rondpunt aan Baarbeek waardoor het bufferbekken voor de kmo-zone moet verkleind worden. Ook houden de op- en afrit ten noorden van de Pastoor Coplaan geen rekening met de door de gemeente geplande heraanleg van deze plaats met een doorsteek naar de kmo-zone Westpoort via het terrein van de vroegere discotheek Exit. Tot slot staat de inplanting van een veldweg ten zuiden van de E34 de toekomstige aanleg een landschapsheuvel van 12 meter hoog in de weg.

Volgens BAM gaat het om kleine zaken waarover nog altijd gesproken kan worden. Als de gemeente voet bij stuk houdt, dreigt een procedure bij de Raad van State en die kan snel een jaar aanslepen. Normaal wou BAM nog dit jaar starten met de wegenwerken op de linkerscheldeoever.

Blokkering

Buurgemeente Beveren is ontgoocheld en vreest dat de fileproblemen alleen maar gaan toenemen. "Zwijndrecht draagt een grote verantwoordelijk met deze beslissing", zegt Jens De Wael, arrondissementeel voorzitter van N-VA en voorzitter van de Beverse gemeenteraad. "Ze vindt dat er onvoldoende garanties zijn voor de leefbaarheid maar men kan dit ook omdraaien. De leefbaarheid in de rest van de regio komst steeds meer onder druk te staan door het uitblijven van de Oosterweelverbinding. Heel het Waasland dreigt tot stilstand te komen. In plaats van samen met de Vlaamse regering te zoeken naar een oplossing, kiezen ze nu voor het pad van de blokkering."

Zwijndrecht geeft toe dat het een drastische zet is, maar zegt met de rug tegen de muur te staan. "Onze gemeente wordt letterlijk doormidden gesneden door de E17 met alle lawaai en luchtvervuiling tot gevolg. Die druk is moordend en verkort het leven van onze inwoners. We verwachten een beter plan dat rekening houdt met onze bezwaren." Schepen van ruimtelijke ordening Aard Van Der Donckt (Groen) vindt dat de bal nu in het kamp ligt van BAM en de Vlaamse overheid. "Het enige wat wij willen, is dat er rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van onze inwoners. Zwijndrecht mag niet het slachtoffer worden van een plan van onvoldoende kwaliteit, alleen om toch maar snel die schop in de grond te kunnen stoppen."

Door de bouwaanvraag af te keuren voor de aanpassing van lokale wegen komt het hele Oosterweelproject op de helling te staan.
Kristof Pieters Door de bouwaanvraag af te keuren voor de aanpassing van lokale wegen komt het hele Oosterweelproject op de helling te staan.