'Google Maps' uit 17e eeuw in Mercatorhuis

Op dit moment loopt een thematentoonstelling in het Mercatorhuis in Melsele als onderdeel van het culturele evenement Vossen, expeditie in het land van Reynaert. Daar tonen werken van Mercator, Hondius, Ortelius en Kaerius de mooiste plekjes van Vlaanderen en het Waasland, waar het verhaal van Reynaert de vos zich afspeelt. Gisteren werden daar drie delen van de Atlas van de Nederlandse cartograaf Joan Blaeu aan toegevoegd. Het gaat om deel I (Wereldkaart, 1662), deel IV (De Fortengordel aan de Schelde) en deel IX (Afrika). De Atlas Maior werd recent aangekocht door The Phoebus Foundation, de drijvende kracht achter het evenement. De Atlas Maior werd gepubliceerd in Amsterdam tussen 1662 en 1672. Het werk bestaat uit 594 kaarten en circa 3.000 pagina's tekst. Het elfdelige werk, dat ook wel omschreven wordt als de 'Google Maps van de zeventiende eeuw', is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Het gaat om een uitzonderlijke eerste uitgave, een origineel stuk, waarvan de boekbanden met goud bestempeld zijn. In 1662 kostte een ingekleurd exemplaar - zoals te zien is in het Mercatorhuis - 450 gulden. Daarmee was het de duurste publicatie van de 17de eeuw. (PKM)