"En dan moet Waaslandhaven nog uitbreiden"

N70 EN N450 - Melsele | MEEST ONVEILIGE SCHOOLOMGEVING EN SCHOOLROUTE

Zelfs met een agent blijft het uitkijken aan de oversteekplaats van de N70 ter hoogte van de Sint-Elisabethstraat.
Kristof Pieters Zelfs met een agent blijft het uitkijken aan de oversteekplaats van de N70 ter hoogte van de Sint-Elisabethstraat.
De schoolomgevingen langs de N70 en N450 in Melsele worden als het meest onveilig beschouwd. Dat blijkt uit de lezersenquête van onze krant. Het gemeentebestuur reageert niet verbaasd en komt tot dezelfde conclusie. Er liggen al jaren plannen op tafel voor een heraanleg maar het Vlaams gewest schoof het dossier steeds vooruit.

De N70 en N450 komen niet alleen naar voor in de lijst van onveilige schoolomgevingen, maar staan met stip ook op nummer één op vlak van onveilige schoolroutes. Zo zijn scholieren uit het secundair verplicht om de N450 te nemen als ze van Kallo naar Beveren willen fietsen. Het oudercomité van Kallo organiseert om die reden zondag 11 september een actiedag voor een fietsveilige N450. De N70 is in Melsele nog niet voorzien van gescheiden fietspaden ter hoogte van het centrum en wordt ook door een pak scholieren gebruikt.


De Gezinsraad van Beveren, die 15 ouderverenigingen overkoepelt, heeft nog maar net een mobiliteitsadvies afgeleverd. "En bij de prioriteiten staat ook bij ons de heraanleg van deze twee gewestwegen", zegt voorzitter Pieter Van Bastelaere. "Jammer genoeg is de herinrichting al meermaals uitgesteld. De situatie wordt echter met de dag erger. Bovendien verwachten we met de uitbreiding van de Waaslandhaven een toename van vrachtverkeer. We vragen concreet om een tonnagebeperking in te voeren. Zowel aan basisschool De Toren als aan de vrije school in de Sint-Elisabethstraat moeten ook veilige oversteekplaatsen komen."


Bij de politiezone Waasland-Noord zijn de problemen eveneens gekend. Vooral de oversteekplaats aan de Sint-Elisabethstraat is gevaarlijk. Er staat daarom elke ochtend en avond een agent. "En zelfs wij moeten opletten dat we hier niet van onze sokken worden gereden", klinkt het.


Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) is niet verbaasd dat de twee gewestwegen door HLN-lezers als meest gevaarlijke worden beschouwd voor schoolgaande jeugd. "We hebben de voorbije jaren al veel geïnvesteerd in het veilig maken van schoolomgevingen, maar voor de gewestwegen zijn we jammer genoeg afhankelijk van het Vlaams gewest. Er is ons nu formeel beloofd dat de N450 als eerste wordt aangepakt en aansluitend de N70. De oplossing ligt namelijk op tafel. Ter hoogte van de Sint-Elisabethstraat komt op de N70 een ovonde waarbij men kan oversteken in verschillende bewegingen. We gaan deze maand ook experimenteren met het doorknippen van de Sint-Elisabethstraat zodat er geen doorgaand verkeer meer is ter hoogte van de school."


Voor basisschool De Toren is er ook goed nieuws. De N450 wordt veiliger.

De N450 heeft geen afgescheiden fietspaden. Ouders laten hun kinderen dan ook op het voetpad fietsen.
Kristof Pieters De N450 heeft geen afgescheiden fietspaden. Ouders laten hun kinderen dan ook op het voetpad fietsen.

Afgescheiden fietspad

"Er komen afgescheiden fietspaden aan de Melseledijk en in een latere fase wordt het kruispunt van de Gaverlandstraat en de Dijkstraat uitgerust met verkeerslichten waardoor scholieren daar kunnen oversteken. Verder gaan we ook de schoolomgeving in de Kalishoekstraat autoluw maken met uitstulpingen in het voetpad en de aanleg van een kiss&ridezone."