"De zusjes Goubau zijn mijn beste vriendinnen"

LEVEN VAN DRIE ADELLIJKE ZUSSEN GERECONSTRUEERD VIA EEUWENOUDE BRIEFWISSELING

Carine Goossens stelde het boek voor in één van de kamers van kasteel Cortewalle.
Kristof Pieters Carine Goossens stelde het boek voor in één van de kamers van kasteel Cortewalle.
Archivaris Carine Goossens heeft een opmerkelijk boek geschreven over de drie zussen Goubau die 300 jaar geleden het kasteel Cortewalle bewoonden. Ze baseerde zich hiervoor op de honderden brieven die de zusjes tijdens hun leven aan elkaar schreven. "Deze brieven tonen aan dat zelfs in de 18e eeuw heel wat vrouwen hun 'mannetje' konden staan", vertelt Carine.

De titel van het boek is niet toevallig 'Broze levens, krachtige vrouwen'. Broos, omdat de zussen al op jonge leeftijd wees werden. "Isabella Maria, Barbara Francisca en Johanna Theresia zijn opgevoed door hun grootmoeder en een tante maar het was hun oom, de toenmalige eigenaar van kasteel Cortewalle, die de officiële voogd was", vertelt Carine. "De oom was echter enkel uit op het geld van de erfenis. De drie zussen hebben hun nonkel voor de rechtbank gesleept en hebben het pleit gewonnen. De oom heeft zelfs het kasteel Cortewalle moeten verkopen aan Isabella omdat hij in geldnood kwam te zitten. Hun wraak was dus bijzonder zoet."


Lang kon Isabella echter niet genieten van haar woonst. "Na haar huwelijk trok ze naar Madrid, waar ze net als haar moeder in het kraambed stierf", vervolgt Carina. "Het kasteel werd nagelaten aan Barbara, maar zij bleef ongehuwd en kinderloos, waardoor Cortewalle uiteindelijk in handen van Johanna viel. Het is vooral haar briefwisseling die bewaard is gebleven. Haar dochter huwde later met iemand uit de adellijke familie de Brouchoven de Bergeyck. De briefwisseling is in het bezit gekomen van de gemeente toen deze familie haar archief aan de gemeente Beveren schonk."

De zussen Goubau kochten met het geld van de erfenis van hun vader het kasteel in Beveren.
Kristof Pieters De zussen Goubau kochten met het geld van de erfenis van hun vader het kasteel in Beveren.

Neus voor zaken

Carine Goossens ontdekte de brieven toen ze meer dan vijftien jaar geleden als archivaris aan de slag ging met het archief. "De zussen waren in hun briefwisseling erg open tegenover elkaar. Ook ruzies komen aan bod. Zo was Johanna niet opgezet met de keuze van Isabella toen ze huwde en bleef ze weg op het huwelijksfeest. Omgekeerd zag Isabella het ook niet zitten toen haar jongste zus huwde met een flamboyante Engelsman met 'mooie praatjes'. De ruzies werden altijd wel snel bijgelegd. Anderzijds waren het heel sterke vrouwen met een neus voor zaken. Ze investeerden hun fortuin en kochten heel wat patrimonium."


Carine nam voor haar boek honderden brieven minutieus door en kreeg hierdoor ook een emotionele band met de zusjes Goubau. "Ze geven zichzelf immers bloot in de brieven. Ik had soms het gevoel dat het mijn beste vriendinnen waren. Zo goed kende ik hen. Ik moet zelfs niet kijken naar de naam op de brief want ik herken het handschrift meteen. Ze hebben natuurlijk nooit gedacht dat iemand 300 jaar later al hun briefwisseling zou lezen. Ik weet niet hoe ze tegenover de publicatie van dit boek zouden staan, maar het is in ieder geval een eerbetoon aan deze krachtige vrouwen geworden."

"Ik moet niet kijken naar de naam op de brief want ik herken het handschrift meteen", zegt Carine.
Kristof Pieters "Ik moet niet kijken naar de naam op de brief want ik herken het handschrift meteen", zegt Carine.