Vlaamse overheid ondersteunt Vrijetijdsregio Druivenstreek

Gemeentehuis Bertem
Vertommen Gemeentehuis Bertem
De gemeenten Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren gaan voortaan voluit samenwerken rond vrije tijd. Dat voornemen krijgt vorm in de Vrijetijdsregio Druivenstreek, een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS). De Vlaamse overheid subsidieert deze samenwerking en investeert zes jaar lang +/- 80 000 euro om deze doelstelling te ondersteunen. 

De gemeenten in de Druivenstreek hebben reeds een lange geschiedenis van bovenlokaal samenwerken in de vrijetijdssfeer. Niet alleen de cultuur- en gemeenschapscentra kennen een sterke samenwerkingstraditie. Ook de bibliotheken van Overijse, Tervuren, Hoeilaart, Huldenberg en Bertem bundelen hun krachten voor onder andere leespromotie, aankoop van materialen en e-inclusie. De Druivengemeenten organiseren ook al lang samen een aanbod op vlak van sport en jeugd.

Ondersteuning

“Deze geschiedenis van bovenlokaal samenwerken in de vrijetijdssfeer zit nu vervat in de intergemeentelijke samenwerking ‘Vrijetijdsregio Druivenstreek’”, klinkt het. “Door overleg en samenwerking tussen de diverse vrijetijdsactoren in de regio willen we een toegankelijke en kwaliteitsvolle vrijetijdswerking realiseren, waaraan alle inwoners kunnen participeren.”

De Vlaamse overheid investeert zes jaar lang +/- 80 000 euro om deze doelstelling te ondersteunen. Met deze middelen zal o.a. een coördinator worden aangeworven om actoren in het domein van de vrije tijd in onze gemeenten te informeren en te ondersteunen, om duurzame samenwerking te stimuleren en om overleg en afstemming tussen de spelers in het veld van de vrije tijd te stimuleren.