Verhoogd brandgevaar (code geel) in Bertem- en Eikenbos

In het Eikenbos is voortaan code geel van kracht.
Gemeente Bertem In het Eikenbos is voortaan code geel van kracht.
Het Agentschap voor Natuur en Bos kondigt code geel af voor brandgevoelige gebieden in onze provincie, ook voor het Bertem- en Eikenbos. De natuurgebieden beginnen droger te worden, waardoor het risico op brand groter wordt. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

Het Agentschap Natuur en Bos evalueert tijdens de brandgevaarlijke periodes het brandrisico in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen. Op dit moment geldt in onze provincie code geel. Dat betekent dat de natuurgebieden droger beginnen te worden waardoor het risico op brand groter wordt. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

Tips

Het Agentschap voor Natuur en Bos geeft ook nog wat tips mee waar men nu extra op moet letten:

- Hou er rekening mee dat u nooit open vuur mag maken in bos en natuurgebieden.

- Rook niet in bos en natuurgebieden. Gooi zeker geen sigarettenpeuk in de berm of uit uw wagen tijdens het rijden om gras- en bermbranden te voorkomen.

- Laat kinderen niet zonder toezicht in bos en natuurgebieden.

- Het gebruik van onkruidbranders wordt afgeraden.