Politiezone bestraft foutparkeerders met GAS-boete

Illustratie: een foutparkeerder krijgt een rode kaart.
Foto YDS Illustratie: een foutparkeerder krijgt een rode kaart.
De gemeenteraden van de gemeenten in politiezone VODI (Voer en Dijle) hebben beslist om bepaalde overtredingen op het stilstaan en parkeren te bestraffen met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Het gaat meer bepaald over inbreuken waarbij voertuigen hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staan.

Deze inbreuken worden onderverdeeld in twee categorieën. Voor een eerste categorie van lichtere overtredingen wordt een administratieve geldboete van 58 euro aangerekend. Voorbeelden hiervan zijn onder meer parkeren tegen de rijrichting, parkeren op minder dan vijf meter van een kruispunt, parkeren voor de inrit van een eigendom of parkeren langs een gele onderbroken streep.

De overtredingen van de tweede categorie zijn zwaardere overtredingen die beboet worden met een administratieve geldboete van 116 euro. Voorbeelden hiervan zijn onder meer stilstaan of parkeren op een trottoir, op een zebrapad of op een fietspad of parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder officiële kaart.

“Deze overtredingen worden vastgesteld door de politie. Voorheen leidde die vaststelling tot een vervolging van het parket en een eventuele bestraffing door de politierechter. De politie blijft instaan voor de vaststellingen, maar voortaan zal een provinciale sanctionerende ambtenaar zeer snel na de vastgestelde overtreding overgaan tot het opleggen van een GAS-boete. Deze maatregelen zijn nodig voor de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de zwakke weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. Een verwittigd man of vrouw is er twee waard”, zo klinkt het.