Gewijzigde verkeerssituatie Paardenstraat in zomervakantie

Pizzeria Da Juli en Café-Bistro Even Anders mogen in de zomerperiode een terras uitstallen op de openbare weg in de Paardenstraat. Voor de verkeersveiligheid wordt van 29 juni tot en met 2 september de Paardenstraat tussen Egenhovenstraat en Dorpstraat doorlopend gemaakt. De eenrichtingsregeling in de Paardenstraat wordt opgeheven. Hierdoor zal het in- en uitrijden van de Paardenstraat enkel mogelijk zijn aan de kant van de Egenhovenstraat, met uitzondering voor het plaatselijk verkeer. (ADPW)