Afwezigheidstoezicht

De gemeente Bertem deelt mee dat hun burgers telkens gratis afwezigheidstoezicht kunnen aanvragen bij de lokale politie.


"De politie houdt dan uw woning extra in het oog, waardoor het risico op inbraken kleiner wordt en de algemene veiligheid in de wijk verhoogt. Om uw vakantie nog aangenamer te maken, houden de politiediensten gratis toezicht op uw woning tijdens uw afwezigheid. De interventieploegen en/of wijkagent rijden tijdens hun patrouilles op regelmatige tijdstippen langs uw woning. Het risico op inbraken wordt hierdoor kleiner en de politieaanwezigheid verhoogt ook de algemene veiligheid in de wijk", klinkt het bij de gemeente Bertem.


Voor vakantietoezichten die langer dan 1 maand duren, wordt gedurende de eerste maand naar een dagelijks toezicht gestreefd. Na het verstrijken van deze maand zal er nog sporadisch nazicht gebeuren. U vraagt het afwezigheidstoezicht ten laatste 1 week voor uw vertrek aan bij de politie. Het aanvraagformulier vindt u op de website van de politiezone Voer en Dijle: www.pzvodi.be. (ADPW)