Aantal inbraken politiezone Voer en Dijle met 29% gedaald in 2019

Korpschef Peter Vanhoyland samen met burgemeester van Tervuren Jan Spooren (N-VA), burgemeester van Huldenberg Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD), burgemeester van Bertem Joël Vander Elst (Open VLD) en burgemeester van Oud-Heverlee Adri Daniëls (CD&V).
Politiezone Voer en Dijle Korpschef Peter Vanhoyland samen met burgemeester van Tervuren Jan Spooren (N-VA), burgemeester van Huldenberg Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD), burgemeester van Bertem Joël Vander Elst (Open VLD) en burgemeester van Oud-Heverlee Adri Daniëls (CD&V).
Uit inbraakcijfers die het politiecollege van de politiezone Voer en Dijle kon inkijken, blijkt dat het aantal inbraken in 2019 gedaald zijn met bijna 30 procent ten opzichte van 2018. Dit voor zowel de gemeenten Tervuren, Oud-Heverlee, Huldenberg als Bertem. Volgens de politiezone zou die daling te wijten zijn aan de extra personeelsinzet, in combinatie met het aanwenden van nieuwe technologieën om inbraken te voorkomen of op te lossen.

Voor de politiezone blijft woninginbraak een belangrijke prioriteit. “We hebben extra interventieploegen op de baan gebracht tijdens de eindejaarperiode, omdat de ervaring leert dat dan de meeste inbraken worden gepleegd”, vertelt korpschef Peter Vanhoyland.

Ook Jan Spooren, burgemeester van Tervuren en voorzitter van de politiezone, is tevreden met dit resultaat. “Inbraken hebben een grote impact op het veiligheidsgevoel van onze burgers”, zegt Spooren. “Ik apprecieer dan ook enorm de inspanningen die onze politiemensen op dit vlak geleverd hebben. Daarnaast blijven we in onze zone ook inzetten op diefstalpreventie, en geeft ons korps tips om je woning beter te beveiligen”.

Daarnaast deelt ook Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester van Huldenberg, in die tevredenheid. “Ik ben vanzelfsprekend blij dat het aantal inbraken in Huldenberg is gedaald met bijna de helft ten aanzien van vorig jaar, maar elke inbraak is er een te veel”, zegt Vangoidtsenhoven. “Dit is weer een bewijs dat het verstandig was om te fuseren tot onze nieuwe politiezone VODI. Daarnaast is de recente plaatsing van de ANPR-camera’s zeker een troef in de strijd tegen de misdaad”.

Burgemeester van Oud-Heverlee Adri Daniëls stelt dat naast de schaalvergroting van de politiezone, ook de buurtinformatienetwerken (BIN’s) wellicht hebben bijgedragen tot een vermindering van de inbraken in zijn gemeente. “Er worden momenteel trouwens nog nieuwe initiatieven genomen om nieuwe BIN’s op te starten, wat ik ten zeerste toejuich”.

Burgemeester Joël Vander Elst van Bertem wijst op de meerwaarde van de fusie tussen de vroegere politiezones Tervuren en Dijleland. “De schaalvergroting laat toe om meer interventieploegen op de baan te hebben, en daarnaast nog eens specifieke acties rond inbraakpreventie te organiseren”, besluit Vander Elst.