Werken in Hemelse Rij

Deze week starten werken in het gebied Hemelse Rij in het kader van het Natuurinrichtingsproject (NIP) Berlare Broek - Donkmeer.

De Hemelse Rij is een natuurgebied gelegen tussen het Donkmeer en de Schelde, niet ver van de Scheve Villa. Het gebied wordt ingericht als paaiplaats en opgroeiplaats voor jonge vissen. Daarvoor is doorstromend water met diepe en ondiepe oevers nodig, met genoeg zuurstof en zonnige plekken in de grachten. Met de aanleg van vispassages en het inrichten van paaiplaatsen wil het NIP de vissen betere ontwikkelingskansen geven.

Tijdelijk zone 30

Tijdens de werken zal in de omgeving van de Scheve Villa in de Donklaan en in de straat Nieuwdonk een tijdelijke snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur ingevoerd worden. Later deze zomer wordt ook het gebied Heykens aangepakt en volgend jaar staat de aanpak van de Eendenkooi op het programma. De werken worden uitgevoerd door de Vlaamse landmaatschappij in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. (KDBB)