Verkeersmaatregelen Dorp

Het gemeentebestuur past enkele verkeersmaatregelen in Dorp aan. Zo wordt het beurtelings parkeren vanaf het kruispunt met Gaver tot Hogeweg afgeschaft. In de plaats daarvan worden er parkeervakken aangelegd. Vanaf het kruispunt met Gaver tot en met de uitrit van de brandweerkazerne wordt bovendien een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur ingevoerd. (KDBB)