Valse reclameronselaars gaan rond in gemeente

De gemeente Berlare wil waarschuwen voor valse reclameronselaars. Enkele personen bellen naar de handelaars in opdracht van het gemeentebestuur met de vraag om te sponsoren voor onder andere reclame op voertuigen. Dit klopt echter niet en gaat over oplichting. Het gemeentebestuur van Berlare laat weten dat ze hier niet van op de hoogte zijn en vragen om niet in te gaan op deze voorstellen. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er al zijn. (KBD)