Start werken voor aanplanting bomen en planten

Vandaag starten de werken voor het aanplanten van bomen en het inzaaien van de plantvakken op de Dendermondse Steenweg. Er kan dan wel nog verkeer door maar dat zal soms over één rijstrook moeten. Het Berlaarse college van burgemeester en schepenen leverde de signalisatievergunning voor de werken op de Dendermondse Steenweg in Overmere. Het college wijst erop dat de werken gebeuren in opdracht van het Vlaams Gewest. "We zijn als gemeentebestuur enkel verantwoordelijk voor het gunnen van de signalisatie, wat we bij deze hebben gedaan. Voor vragen met betrekking tot de signalisatie kunnen inwoners bij de gemeentelijke diensten terecht", zegt schepen van Mobiliteit, Wim Arbijn (sp.a). Mensen die inhoudelijke vragen hebben over de werken, waar eerder al protest tegen was, kunnen daarmee terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer. De werken zullen acht werkdagen duren, op 24 februari moeten de werken afgerond zijn. (KDBB)