Projectsubsidies voor verenigingen

De gemeenteraad keurde 26.000 euro aan projectsubsidies goed voor jeugdverenigingen en verenigingen die zich inzetten voor noord-zuidprojecten.


Voor de toekenning van die subsidies volgen ze het advies van zowel de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) als de jeugdraad. De raad verdeelde 16.000 euro onder chirojongens Berlare, chiromeisjes Overmere, chiromeisjes Berlare en KSA Berlare. Hun projecten houden vooral verband met veiligheid, brandveiligheid en energievriendelijkheid in de gebouwen.


Voor de noord-zuidprojecten werd dan weer 10.000 euro verdeeld onder projecten van Finado Ethiopië, Face for children in need vzw, Werkgroep Pater De Visscher, The Village vzw en Rumahedi. (KDBB)