OCMW en gemeente pakken verslavingen aan

De gemeente Berlare en het OCMW van Berlare hebben samen het charter van 'Gezonde Gemeente' ondertekend. Daarmee willen ze tonen dat de gezondheid van de inwoners een belangrijk thema is. Met de ondertekening slaan ze de handen in elkaar om een doeltreffend gezondheidsbeleid uit te werken, waarbij er gezocht wordt naar mogelijke noden en tekortkomingen. Bovendien moeten reeds bestaande initiatieven versterkt worden. Behalve projecten en campagnes gericht op de brede bevolking komen er ook acties voor het personeel. Logo Dender vzw biedt hierbij steun en advies. Dit jaar wordt er alvast gewerkt rond het thema 'verslavingen', volgend jaar gaat er bijzondere aandacht uit naar 'gezonde voeding', en in 2018 staat 'bewegen' centraal. (KDBB)