Nieuw bestuur sp.a is opvallend vrouwelijk

Het nieuwe bestuur van sp.a Berlare.
Foto Geert De Rycke Het nieuwe bestuur van sp.a Berlare.
Na de heisa over de veranderingen in het bestuur van sp.a Berlare heeft de partij nu een nieuw bestuur klaar. Opvallend: meer dan de helft is vrouw.

Binnen sp.a Berlare veranderde er de laatste maanden heel wat. Zo stapte een groot deel van de partij op. Toch staan de overblijvende leden nu klaar met een nieuw bestuur, een bestuur dat de gemeenteraadsverkiezingen moet voorbereiden. Opvallend is alvast dat het kernbestuur helemaal vrouwelijk wordt.


Cindy Roelandt werd aangesteld als nieuwe voorzitter. Ze was mede-organisator van VIVA, de Lifestyle- en de Goestingbeurs. Ze is actief in de gemeentelijke vakwerkgroep armoede, is pleegouder en ceremoniebegeleider bij DeMens. "Het aantal gezinnen in kansarmoede is spectaculair gestegen en als voorzitter van de lokale sp.a-afdeling ga ik voor een actief beleid om deze problematiek daadwerkelijk aan te pakken."


Voormalige ABVV-militant Rita Hanselaer wordt opnieuw bestuurslid en Inge Moens neemt haar functie als secretaris terug op. Inge is directeur van enkele kinderdagverblijven en zingt in haar vrije tijd in enkele gerenommeerde koren. Het jongste bestuurslid is Free Van Hee. Zij wordt dit jaar achttien jaar en gaat in september politieke wetenschappen studeren. "Ik heb zowat overal een mening over. Voortaan wil ik die ergens kwijt waar men er misschien rekening mee kan houden en deze ervaring is al een goede aanloop naar mijn studies". (KDBB)