Natuurpunt beheert 't Stampkot

Natuurpunt vzw neemt voortaan het beheer van 't Stampkot voor zijn rekening. De gronden langs de Leopolddreef en de Heidekasteeldreef zijn in Berlare beter bekend als 't Stampkot. Die percelen werden onlangs nog opgenomen in het erkende natuurreservaat 'Heidemeersen'. Net omdat ze nu behoren tot het natuurreservaat verleent de gemeente Berlare een erfpachtrecht aan vzw Natuurpunt. Natuurpunt zal de zorg voor deze terreinen de komende dertig jaar voor haar rekening nemen. (KDBB)