Herdenking einde Tweede Wereldoorlog

Op dinsdag 8 mei organiseert de Nationale Strijdersbond (NSB) Bareldonck uit Berlare een herdenkingsmoment voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Naar jaarlijkse gewoonte is iedereen welkom om dat herdenkingsmoment bij te wonen. Er wordt verzameld om 10.30 uur op het Kapelleplein, de plechtigheid gaat van start om 10.45 uur met een stoet naar het kerkhof Bareldonck waar toespraken en een bloemenhulde gehouden worden. Van daar gaat de stoet verder naar de gedenkplaat van de V2-inslag.


(KDBB)