Halve leegloop bij sp.a

ELF PARTIJLEDEN GEVEN ONTSLAG NA INMENGING PROVINCIEBESTUUR BIJ KIESLIJST

Partijvoorzitter en schepen Wim Arbijn neemt ontslag bij sp.a na onenigheid over de samenstelling van de kieslijst.
Foto GDR Partijvoorzitter en schepen Wim Arbijn neemt ontslag bij sp.a na onenigheid over de samenstelling van de kieslijst.
In welke slagorde trekt sp.a volgend jaar naar de kiezer? Meer dan ooit de vraag in Berlare, nadat schepen Wim Arbijn zijn partij de rug toekeert. En hij niet alleen: tien partijgenoten, van wie zeven bestuursleden, volgen zijn voorbeeld. Waarom? Uit onvrede met het provinciale sp.a-bestuur, zo blijkt.

Naast Wim Arbijn, als schepen bevoegd voor onder meer Mobiliteit en Landbouw, leveren ook de lokale bestuursleden Willy Vertongen, Jimmy Sigin, Dagmar De Wolf, Rudi De Wolf, Etienne Sigin, Georges Van Eeckhaut en Willy Van de Meersche hun partijkaart in. Een beslissing die naar verluidt niet licht genomen werd. Oorzaak is een reeks incidenten met de provinciale bestuursraad van sp.a, waarover Arbijn niet in detail wenst te treden. Naast de bestuursleden pakten ook drie 'gewone leden' al hun biezen. En mogelijk zijn zij niet de laatsten om die keuze te maken.

Onenigheid over kieslijst

Al blijkt er toch één heet hangijzer te zijn dat bij naam genoemd wordt: onenigheid bij de samenstelling van de kieslijsten. Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 in het vooruitzicht, was daar wrijving ontstaan. "Het was niet langer zeker of bepaalde leden nog een plaats op de kieslijst zouden krijgen", legt Arbijn uit. "Zelf zou ik ook geen lijsttrekker worden, en dat na 36 jaar trouw aan de partij. Dat was voor mij de druppel - en dus het signaal om er binnen sp.a de brui aan te geven." Arbijn tekende nog bezwaar aan tegen de beslissing van het provinciale sp.a-bestuur, maar tot een oplossing kwam het niet.


De meerderheid van de lokale afdeling bleef wel achter de voorzitter staan. "Al die jaren heb ik me ingezet voor die partij... Jammer dat het nu zo moet eindigen. Sp.a was een deel van mijn leven: ik was al acht jaar schepen en 25 jaar voorzitter. Dan verwacht je niet dat het op deze manier afloopt." Al zal Arbijn zijn huidige termijn als schepen wel nog uitdoen. "Zolang ik een mandaat heb, zal ik me blijven inzetten voor de gemeente." Volgens Arbijn heeft overigens ook coalitiepartner Open Vld begrip voor zijn beslissing.

Eigen lijst ?

En dus rest de vraag: wat met de (politieke) toekomst van Arbijn en zijn sympathisanten? "Ik ga nog niet meteen zeggen dat ik stop met politiek, maar ik kan ook niet meteen verkondigen dat ik een eigen partij uit de grond zal stampen", klinkt het. "Er is heel wat nodig om een lijst te vormen en we moeten nog bekijken wat de mogelijkheden zijn. Maar ik hou de optie zeker open."


Het nationale partijbestuur van sp.a heeft voorlopig nog niet gereageerd op de Berlaarse kwestie.