Groen licht voor werken Berlare Broek en Donkmeer

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) zet het licht op groen voor de uitvoering van natuurinrichtingswerken in de omgeving van Berlare Broek en het Donkmeer.

Met die goedkeuring geeft de minister het startsein voor een reeks werken die de natuur, het landschap en de recreatie ten goede zullen komen. De eerste plannen gingen al in 2014 van start, toen een voorstel uitgewerkt werd voor de gronden van de verschillende partners, waaronder het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Berlare, Intercommunale Dender-Durme-Schelde, vzw Durme en de polder tussen Schelde en Durme. Het gebied is 379 hectare groot en het project focust vooral op natuurherstel en -ontwikkeling. Het laagveen, de ondergedoken en drijvende waterplanten en natte elzenbroekbossen worden hersteld. Moerasvogels worden aangetrokken en jonge vis moet er betere beschutting vinden. Verder wordt het dierenpark in de Eendenkooi omgevormd tot avontuurlijke natuurspeelzone, waar aan de kant van Nieuwdonk een aaidierenweide ingericht wordt. De eerste werken starten in 2018. (KDBB)