Extra maatregelen voor Eendenkooi

Naar aanleiding van de vaststelling van vogelgriep in Lebbeke, worden ook in Berlare extra maatregelen genomen. "Sowieso gelden in onze gemeente dezelfde algemene maatregelen als in de rest van de regio", zegt burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld). Maar voor de Eendenkooi, een toeristisch eilandje middenin het Donkmeer waar heel wat vogels leven, worden extra maatregelen genomen. "Er wordt een net gespannen over de plaatsen waar de vogels zitten, zodat ze zeker niet in aanraking komen met wilde vogels", zegt Gabriëls. Begin december was al eens ongerustheid ontstaan aan het Donkmeer toen aan de Nieuwdonk enkele dode vogels ontdekt werden. Toen werd even gedacht dat deze dieren aan vogelgriep gestorven waren. Maar onderzoek wees uiteindelijk uit dat dit niet het geval was. De juiste doodsoorzaak van deze vogels raakte evenwel niet bekend. Dat werd niet verder onderzocht, omdat duidelijk was dat het geen vogelgriep was. Extra maatregelen waren toen dan ook niet nodig. Maar nu, door het geval in Lebbeke, zijn ze dat dus wel. (KDBB/DND)