Dalende trend bij inbraken en ongevallen

POLITIE MAAKT CIJFERS 2016 BEKEND

Zowel het criminaliteitscijfer als het aantal ongevallen en inbraken is in 2016 gedaald in Berlare en Zele. Dat blijkt uit cijfers van de lokale politie. Processen-verbaal over drugsfeiten werden wel meer opgesteld. "Maar dat komt omdat we er nu meer op doorwerken", klinkt het. Voor Zele heeft de politie dan weer een actieplan klaar om de overlast van hangjongeren aan te pakken.

"De criminaliteitscijfers van onze politiezone zijn de voorbije drie jaar met negen procent gedaald", zegt hoofdinspecteur Gunther Poppe. "De tendens is goed, maar we blijven werken op de aandachtspuntjes. Zo werken we dit jaar een actieplan uit tegen overlast door hangjongeren. In het voorjaar van 2016 zorgden een aantal jongeren voor overlast. In de zomer is dat dan geëscaleerd, maar eens we vijf rotte appels uit de groepen jongeren hadden gehaald, merkten we dat het al snel rustiger werd. We willen dit niet zover laten komen. Na overleg met het parket werd beslist dat er kort op de bal zal gespeeld worden. Ook bestuurlijk: de burgemeester kent het plan en kan als dat nodig is snel bestuurlijke maatregelen treffen, zoals het aanhouden van een persoon." Volgens korpschef Mariska Hoylandt zijn ook de extra camera's in Zele een belangrijk hulpmiddel om kort op de bal te spelen.

Intensieve werk

De drugscijfers in Zele en Berlare zijn dan weer gestegen. "Dat geeft echter een vertekend beeld. Het aantal navolgende pv's is gestegen en dat wil zeggen dat drugsfeiten nu meer opgevolgd worden. Er werden in 2016 54 aanvankelijke pv's opgesteld ten opzichte van 65 in 2015. Het gevolg van ons intensieve werk is dat we een massa informatie krijgen, die we allemaal checken en opvolgen. Eigenlijk zijn we een beetje het slachtoffer van ons eigen succes. In het kader van drugs is ook preventie en nazorg erg belangrijk, we proberen jongeren dan ook door te sturen naar Drugpunt en we werken nauw samen met onze dienst jeugd en gezin om ook de oorzaak van het druggebruik aan te pakken. In vele gevallen komt druggebruik voort vanuit een andere problematiek."

Historisch laag

Overlast van hangjongeren en drugs worden nu nauwkeurig opgevolgd en daar is meer tijd voor omdat de cijfers voor andere criminele problemen een positieve evolutie zien. "Het aantal woninginbraken was voor onze zone in 2014 al historisch laag en in 2016 is die nog lager. Er waren toen 65 effectieve inbraken in woningen in beide gemeenten samen, in 2015 waren dat er 82. "Daar zijn verschillende redenen voor", zegt projectverantwoordelijke Ilona De Beule. "Door de terreurdreiging is er een hogere inzet van politie maar evengoed zijn er steeds meer Buurtinformatienetwerken (BIN) met een efficiënte werking en mensen bellen sneller naar de hulpdiensten. Bovendien werden ook extra acties op poten gezet samen met naburige politiezones."


Tot slot is het aantal ongevallen met gewonden lager dan ooit. "Een daling met zeven procent tegenover 2015. We stellen de doelstelling voorop om niet meer dan vijftien ongevallen met gewonden te hebben op de drukste verkeersaders. Voor N47 en N445 is dat gelukt in 2016. Op de N467, de doortocht voor Berlare hadden we tien ongevallen met gewonden. De letselongevallen met fietsers daalden spectaculair."