Aantal leefloners blijft dalen

Berlare heeft met veertig leefloners een opvallend laag aantal mensen die op dat vangnet rekenen. Dat blijkt uit cijfers van het OCMW.


"Nu is er op nationaal vlak een stijging van het aantal leefloners. In onze gemeente blijkt net het tegenovergestelde te gebeuren", zegt OCMW-voorzitter Gunther Cooreman (Open Vld). "Veertig leefloners is erg laag op een bevolking van bijna 15.000 inwoners."


Het leefloon is het laatste vangnet voor mensen die op geen enkele andere manier een vorm van inkomen hebben. "Voordat mensen hier beroep op kunnen doen, gaat de sociale dienst eerst na of de aanvragen geen recht heeft op een andere uitkering zoals een ziekte- of een werkloosheidsuitkering. Vervolgens komt iemand van de sociale dienst langs aan huis om de situatie te beoordelen. Door deze manier van werken kan het aantal leefloners laag gehouden worden en soms blijven de mensen maar kort in dit systeem. De leefloners worden dan ook strikt opgevolgd en ze worden gestimuleerd om te solliciteren. Een aantal mensen wordt ook tewerkgesteld binnen het OCMW in verschillende functies en organisaties." (KDBB)