"Vrachtverkeer maakt oversteken levensgevaarlijk"

FORTSTRAAT - Overmere | WEGELTJE MOET LEERLINGEN NAAR VOETPAD LEIDEN

Fietsers en trucks moeten de Fortstraat, een te smalle rijbaan delen.
Foto Geert De Rycke Fietsers en trucks moeten de Fortstraat, een te smalle rijbaan delen.
De Fortstraat is voor schoolgaande kinderen al een heikel punt sinds mensengeheugenis. Heel wat kinderen moeten die straat dagelijks oversteken, terwijl die gewestweg ook heel wat vrachtverkeer te verwerken krijgt. Toen de verkeerslichten er verdwenen, werd het pas erg gevaarlijk volgens de ouders. Het gemeentebestuur maakt nu werk van een wegeltje dat rechtover het zebrapad uitkomt.

Het kruispunt van de Fortstraat (gewestweg N445) met de Schoolstraat moet dagelijks heel wat leerlingen van vrije basisschool Sint-Jozef slikken. Uit resultaten van de verkeersenquête die onze krant hield, blijkt dat ouders bezorgd zijn als ze hun kind alleen die weg moeten op sturen. "Het is een erg drukke baan waar veel vrachtverkeer passeert. Oversteken gaat omdat er steeds een gemachtigd opzichter van de school aanwezig is. Maar met de fiets in te erg smalle straat rijden, is levensgevaarlijk."

Knipperlichten

De voorbije jaren werden er verschillende aanpassingen doorgevoerd. Zo verving Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die de gewestweg beheert de verkeerslichten er door knipperlichten. Het verwijderen van die lichten kreeg heel wat commentaar van ouders en ook het gemeentebestuur vroeg AWV om die lichten te behouden. Bovendien werd één van de twee zebrapaden verwijderd, met de bedoeling de leerlingen aan één voetpad de oversteek te laten maken. "We proberen onze leerlingen te stimuleren om dat zebrapad ook te gebruiken. Maar in de praktijk zijn er heel wat leerlingen die rechtover de ingang van de kleuterschool blijven oversteken, op de plaats waar vandaag geen zebrapad meer is", zegt Patrick De Smet, directeur van vrije basisschool Sint-Jozef. "Dat de verkeerslichten verdwenen zijn, vinden we nog steeds erg spijtig. Het waren lichten die enkel voetgangers lieten oversteken als ze op het knopje duwden. Er was dus geen rood licht voor doorgaand verkeer als er geen overstekende voetgangers waren."


Volgens de politie is het er niet onveiliger geworden nadat de verkeerslichten werden weggenomen. "Het aantal ongevallen is niet gestegen. De voorbije zes jaar gebeurden er in totaal zes ongevallen met stoffelijke schade en één ongeval met lichamelijk letsel. Dat laatste ongeval vond 's avonds plaats als er geen schoolgaande kinderen meer in de buurt waren", zegt hoofdinspecteur Johan De Bruycker. "Net omdat er op die plaats bij het begin en het einde van de schooltijd zoveel verkeer is, wordt het verkeer automatisch afgeremd. We staan echter zoveel mogelijk aan de oversteek om de kinderen veilig de straat over te helpen."

Tweede zebrapad weg

Het gemeentebestuur kent de situatie op de gewestweg. Ze probeerden eerder ook al te voorkomen dat de verkeerslichten verdwenen, maar AWV voerde die beslissing uiteindelijk toch door. Ook het tweede zebrapad verdween er. "We weten dat nog steeds heel wat leerlingen oversteken op de plaats waar het zebrapad werd weggehaald. Ze komen uit de wijk en lopen dan rechtdoor in plaats van even uit te wijken en het zebrapad te gebruiken. Naar aanleiding van een lopend bouwdossier in de Pastoor Pennestraat willen we de wegel die in die straat vertrekt, doortrekken naar de tuin van de IBO. Vanaf daar lopen voetgangers dan rechtstreeks het voetpad op. Daarna zullen we samenzitten met het schoolbestuur om te bekijken wat er nog kan gebeuren", zegt schepen van Mobiliteit, Wim Arbijn (sp.a). "Bovendien blijven we bij AWV ook aandringen om het gevaarlijke kruispunt van de Molenstraat met de Kerkstraat en de Burgemeester De Lausnaystraat opnieuw in te richten."

Bredere voetpaden

Directeur Smet ziet alvast een lichtpuntje in de verkeerssituatie. "Met de wegenwerken in onder andere de Fortstraat komen er nieuwe, bredere en veiligere voetpaden."