"Blijf me inzetten voor gemeente"

KRIS MALFLIET BLIJFT SCHEPEN, OOK ZONDER BEVOEGDHEDEN

Kris Malfliet blijft wel schepen, ook al heeft hij geen bevoegdheden meer.
Foto GDR Kris Malfliet blijft wel schepen, ook al heeft hij geen bevoegdheden meer.
Schepen Kris Malfliet (Open Vld) wil deel blijven uitmaken van het schepencollege, hoewel al zijn bevoegdheden hem zijn ontnomen. Malfliet bekijkt nu samen met zijn advocaat of hij juridische stappen zal ondernemen.

Anderhalve week geleden liet het Berlaarse schepencollege weten dat het de bevoegdheden van schepen Kris Malfliet (Open Vld) had ontnomen. "We stellen vast dat schepen Malfliet al maanden niet meer loyaal is en dit ook naar buiten toe uitdraagt, onder andere door zijn afwezigheid op heel wat activiteiten", motiveerde burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) toen de beslissing. "Talrijke verzoeningspogingen zijn op niks uitgedraaid."

Inspraak

Net nadat zijn bevoegdheden hem ontnomen werden, reageerde de schepen maar kort. Ondertussen heeft hij een advocaat onder de arm genomen die nu samen met hem uitgebreid reageert op de beslissing van het college. "Schepen Malfliet betreurt de beslissing en hij is niet akkoord met de wijze waarop die tot stand is gekomen en de redenen die opgegeven werden", zegt advocate Griet Cnudde. "De beslissing is het gevolg van een eenzijdige benadering zonder Kris Malfliet daarover te horen. Volgens de schepen is dit een inbreuk op het recht op inspraak en verdediging en dit typeert volgens hem de manier waarop het schepencollege andersdenkenden de mond snoert. Het enige wat hem kwalijk kan genomen worden, is dat hij zich meerdere keren principieel heeft opgesteld."

Principes

Dat laatste was al te merken tijdens de gemeenteraden. Zo heeft Malfliet in het dossier over de kosten van de nutsvoorzieningen van SK Berlare tegen het voorstel gestemd dat zijn meerderheid had voorgelegd. Tegen een voorstel van het eigen college stemmen, is ongewoon voor een schepen. "Wanneer essentiële wettelijke principes, die een waarborg zijn voor de gelijkheid van onze inwoners, opzij worden geschoven, wanneer ruimtelijke uitvoeringsplannen herleid worden tot een vodje papier en wanneer arrangementen op de eerste plaats komen, kan en wil ik mijn goedkeuring niet verlenen aan zulke beleidsdaden. Dit neigt dan ook naar Turkse toestanden", verduidelijkt Malfliet, die ontkent dat er verzoeningspogingen geweest zijn.

Juridische stappen

Burgemeester Gabriëls blijft benadrukken dat het oncollegiale gedrag van Malfliet de enige reden is van het ontnemen van de bevoegdheden. "De reden is niet dat iemand er geen andere mening mag op na houden, integendeel. In het college nemen we samen beslissingen. Malfliet heeft vooral zichzelf uit de ploeg gezet door een jaar afwezig te blijven op de vele verplichtingen die een schepen heeft."


Malfliet blijft wel lid van het schepencollege, dat is wettelijk zo voorzien. "We zijn er nog niet uit of we juridische stappen zullen nemen. Schepen Malfliet zal zich blijven inzetten voor de gemeente, ook als schepen zonder bevoegdheden zal hij zich strijdvaardig opstellen", besluit advocate Griet Cnudde.