Gemeenteraad gaat unaniem voor fietsostrade

Berlaar wil een fietsostrade die van Lier door Berlaar en naar Heist-op-den Berg loopt. Raadslid Koen Kerremans (Groen Berlaar) vroeg tijdens de gemeenteraad om een studiebureau aan te stellen dat een trajectstudie uitvoert. Ook Heist-op-den Berg en Lier willen dat de fietsostrade door hun gemeente loopt. "Het idee van fietsostrades wordt door zowat iedereen gedragen. We willen zoveel mogelijk stukken van het traject van de fietsost3rade in Berlaar en dit op korte termijn en financieel haalbaar", legt Koen Kerremans uit. Provincieraadsleden Patrick Feyaerts (Heist-op-den-Berg) en Koen Kerremans (Berlaar) voeren gesprekken met de provincie om de onteigeningen te betalen. "In de provincieraad werd werd meer geld vrijgemaakt voor infrastructuur en werd beslist de fietsinitiatieven van lokale besturen helemaal te betalen. Het opstarten van de voorbereidingsfase ligt in handen van de gemeenten", aldus raadslid Kerremans. De gemeenteraad schaarde zich unaniem achter dit voorstel. (WAE)