Burgerbeweging start met crowdfunding om procedure tegen bouwplannen te kunnen betalen: “Project Steylaertssite is niet op maat van Berlaar”

De Steylaertssite in hartje Berlaar
David Legreve De Steylaertssite in hartje Berlaar
De burgerbeweging Bezorgde Berlaarse Burgers wil via een crowdfunding geld inzamelen om een procedure tegen de plannen op de Steylaertssite te kunnen betalen. De burgers, die van mening zijn dat het geplande project op de site te groots is, mikken op zo’n 3.000 euro. Naast een crowdfundingsactie volgt er in april nog een benefiet.

Op 19 december heeft de bestendige deputatie, het politieke orgaan van de provincie Antwerpen, besloten om een omgevingsvergunning te verlenen aan projectontwikkelaar Cores NV voor de bouw van een complex van 40 wooneenheden en 2 kantoorruimtes op de Steylaerssite, onder de kerktoren van Berlaar. “De buurtbewoners en de vele bezwaarindieners zijn teleurgesteld in deze beslissing. Vooral omdat de bestendige deputatie besloten heeft om tegen het advies van de onafhankelijke experts in te gaan. Deze hadden allemaal een negatief advies gegeven”, vertelt Maarten Janssens van Bezorgde Berlaarse Burgers.

Niet goedkoop

“Omdat de bezorgdheid bij veel inwoners groot is, zal onder impuls van de burgerbeweging Bezorgde Berlaarse Burgers deze politieke uitschuiver aangevochten worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het is jammer dat het tot dit punt moet komen, maar men laat ons geen andere keuze. Omdat zo’n procedure bij de Raad van Vergunningsbetwistingen niet goedkoop is, hopen we om enerzijds geld in te zamelen via online crowdfunding en anderzijds via een benefiet die op zaterdagnamiddag 4 april wordt georganiseerd in het Dolhuis achter woon-zorgcentrum Sint-Augustinus. We hopen op een opbrengst van zo’n 3.000 euro.”

Meerwaarde

Janssens benadrukt dat de burgerbeweging niets tegen de komst van een project is. “Maar dan moet het wel op maat van het dorp zijn. In het huidige project lijken economische belangen spijtig genoeg voorrang te krijgen op een goede stedenbouwkundige ontwikkeling. De bestendige deputatie lijkt dat dan ook gezwicht te zijn voor het politiek lobbywerk van projectontwikkelaar Cores NV. Met de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die al werd opgestart, hopen we dat er alsnog een project kan verwezenlijkt worden dat een meerwaarde is voor de ganse gemeenschap in Berlaar.”

Meer informatie over de crowdfunding via deze https://voorjebuurt.be/nl/initiatives/details/31/leefbaar-dorp