Buren verzetten zich tegen sloop van oud schoolgebouw

De buurtbewoners verzetten zich tegen de sloop van het oude schoolgebouw.
Marc Aerts De buurtbewoners verzetten zich tegen de sloop van het oude schoolgebouw.
Buren uit de Schoolstraat verzetten zich tegen de sloop van het oude schoolgebouw in de straat. Het lokaal bestuur vindt de voormalige schoolsite de ideale locatie voor een nieuwe administratief centrum, inclusief appartementen, maar de buren vrezen overlast en extra verkeersdruk. Bovendien zou de sloop van het gebouw, dat door Vlaanderen is erkend als erfgoed, volgens de buren financiële gevolgen kunnen hebben voor de gemeente.

Het is niet de eerste keer dat een aantal buren de sloop van het schoolgebouw aanvechten. In 2016 diende de gemeente een eerste bouwaanvraag en werd de vergunning op aangeven van de buren door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd. Sinds 25 juli heeft de gemeente opnieuw een omgevingsvergunning beet, nadat de Deputatie van de provincie Antwerpen zijn zegen had gegeven. De buren kloppen daarom opnieuw aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “In principe kan de gemeente nu het schoolgebouw slopen, het heeft daar nu eenmaal de vergunning voor. Wij vermoeden dat de gemeente ook niet zal wachten op een uitspraak van de Raad en het schoolgebouw snel zal slopen. Vandaar dat wij een brief hebben gestuurd naar de gemeenteraadsleden van Berlaar en hen daarin attent maken op de erfgoedwaarde van het gebouw”, legt buurman Luc De Win uit.

Erfgoedwaarde

“Op 14 maart 2019 maakte minister-president Geert Bourgeois per ministerieel besluit een inventaris bekend van gebouwen met erfgoedwaarde. De ‘gemeenteschool’ in de Schoolstraat staat opnieuw op deze lijst. De gemeente en de bestendige deputatie hebben in hun bouwvergunning proberen te weerleggen dat dit gebouw erfgoedwaarde heeft maar hebben op geen enkele manier deze nieuwe vaststelling in de inventaris en dit ministerieel besluit betrokken bij hun beslissing. Dit recente ministerieel besluit stelt nochtans uitdrukkelijk dat dit gebouw wel erfgoedwaarde heeft en voldoende goed bewaard is. Indien de gemeente werkelijk bezwaar had tegen de vaststelling van deze inventaris en de opname van de school op deze inventaris, had zij proactief moeten reageren, want van 1 juni 2018 tot 31 juli 2018 liep er een openbaar onderzoek. Stel dat de gemeente de school nu sloopt, dan kan er nadien bezwaar komen vanuit Vlaanderen en kan men bijvoorbeeld zelfs de verplichting om over te gaan tot herstel in oorspronkelijke staat opleggen. Het slopen van de school betekent dus een groot financieel risico voor de gemeente.”

“Voor ons hoeft het hier in Berlaar geen Bokrijk te worden en mag men zeker investeren in een moderne infrastructuur. De omvang van dit project, dat naast een administratief centrum ook dertien appartementen met ondergrondse parking en de verbouwing van een brandweerkazerne tot twee appartementen telt, stuit ons echter tegen de borst. Wat met de inkijk en de lichtinval in de omliggende panden en de bijkomende verkeersdrukte?”, aldus De Win.

Burgemeester van Berlaar Walter Horemans (CD&V) speelde de brief van de ongeruste buren door naar de raadsman van de gemeente. “De uitvoerbare vergunning werd intussen afgeleverd door de provincie. Zij onderzochten ook de erfgoedwaarde en waren akkoord dat dit gebouw kan afgebroken worden. Het werd gestaafd door een uitvoerig rapport van een deskundige trouwens. Met andere woorden: het contract met de ontwikkelaar (DEMOCO) kan nu worden afgesloten. De gemeenteraad kan dan het DBFM-dossier en overeenkomst goedkeuren, mogelijks gebeurt dat in september al.”
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Marcel Marien

    Laat de gebouwen staan en maak er een woonerf van .

  • Patrick De Maeyer

    Het moet maar eens stoppen met hun appartementen in onze gemeente dit is al het derde project dat op tegenstand stoot dus gemeente stop er mee we hebben al lelijke gebouwen genoeg