Stad verkoopt Eeuwfeestgebouw, Oude Pastorij en Melkhuisje: “Uitgaven voor onderhoud liepen hoog op”

Het Melkhuisje in Beringen.
Mine Dalemans Het Melkhuisje in Beringen.
De stad Beringen zal een deel van het patrimonium verkopen. Het gaat om het Eeuwfeestgebouw, de Oude Pastorij en het Melkhuisje. Oppositiepartij Groen vreest dat de erfgoedwaarde zo op de helling komt te staan. “We hebben zeer omvangrijk en vaak ook verouderd patrimonium met hoge onderhoudskosten. Daarom moeten we rationaliseren en het patrimonium afbouwen waar mogelijk, zonder dat ook in de toekomst afbreuk kan gedaan worden aan de erfgoedwaarde ervan”, stelt schepen van Patrimonium Patrick Witters (CD&V).

Het verhaal rond het Eeuwfeestgebouw is gekend: nadat de stad dit gebouw in het voorjaar van 2019 te koop zette, was er interesse van de vzw Educatief en Cultureel Centrum Beringen. Dat lag gevoelig, omdat de vzw er plannen zou hebben om Koranlessen te geven. Die verkoop ging dan ook niet door. Omdat de stad het niet ziet zitten om de onderhoudsverplichtingen te blijven betalen, werd in december 2019 beslist om nog één poging te ondernemen om het gebouw te verkopen.

Het Eeuwfeestgebouw.
Mine Dalemans Het Eeuwfeestgebouw.

Na principiële goedkeuring op de gemeenteraad, werd vorige week beslist om een overheidsopdracht uit te schrijven zodat een aanbieder van een online vastgoedplatform de stad kan helpen met de verkoop van dat Eeuwfeestgebouw. Kandidaat-kopers weten zo dat alles wettelijk verloopt en de stad weet dat er bovenlokaal publiciteit wordt gemaakt. De geschatte waarde van het gebouw bedraagt 580.000 euro. Nog steeds moet de koper de buitenstructuur van het gebouw bewaren en binnen vijf jaar de herbestemming realiseren.

Verkoop Oude Pastorij

Ten tweede is er de verkoop van de Oude Pastorij in Korspel. “We zijn hiervoor niet over één nacht ijs gegaan. In het verleden hebben we de mogelijkheid onderzocht om het gebouw voor andere doeleinden te gebruiken. Zo werden er in 2012 werken uitgevoerd in het kader van brandveiligheid om de Academie in het gebouw te huisvesten. Ondanks de aanpassingen kregen we van de brandweer slechts een in de tijd beperkte toelating om het gebouw op een dergelijke manier te gebruiken”, zegt Witters.

De Oude Pastorij.
Mine Dalemans De Oude Pastorij.

De kerkraad van Korspel maakte als enige nog gebruik van de Pastorij, maar was niet geïnteresseerd in de aankoop en vond inmiddels een nieuwe huisvesting in de lokalen van het parochiezaalgebouw. “We moesten dus wel verkopen. Desondanks zijn er voor de verenigingen nog andere locaties in Korspel te huur zodat daar hun activiteiten kunnen plaatsvinden.”

Verkoop Melkhuisje 

En dan is er nog de verkoop van het Melkhuisje, een beschermd gebouw waar mijnwerkers vroeger gratis een glas melk konden krijgen. Vandaag doet het nog steeds dienst als vergaderzaaltje en gemeenschapslokaal. “Het moet een ontmoetingsplek kunnen blijven”, oppert Meral Özcan namens Groen, zij waren als partij niet op de hoogte dat ook dit gebouw verkocht zou worden. “Het klopt dat deze niet is opgenomen in het meerjarenplan”, zegt Witters. “Ook hier moesten we opnieuw kijken naar de kosten voor het onderhoud en maakten we de rationele keuze om het Melkhuisje te verkopen. Dit proces staat nog in zijn kinderschoenen, we kunnen dus nog niets zeggen over de mogelijke geïnteresseerden.”