Sloopvergunning kolenwasserij geschorst

Verenigingen die vechten voor behoud historisch erfgoed halen slag thuis

De kolenwasserij in Beringen
Mine Dalemans De kolenwasserij in Beringen
De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft bij hoogdringendheid de sloopvergunning voor de Beringse kolenwasserij geschorst. Dat is een succes voor de verenigingen die vechten voor het behoud van de kolenwasserij. Voorlopig mag men dus niet overgaan tot de sloop van het historisch erfgoed.

De discussie over de kolenwasserij sleept al jaren aan. De Beringse kolenwasserij is de enige in haar soort in Limburg die de sluitingen heeft overleefd en is ook voor Europa een representatief beeld van een (Limburgse) steenkoolmijn. De vier gebouwen zijn - als deel van de mijnsite - sinds 1994 beschermd als monument. In 2017 werd een sloopvergunning aangevraagd voor kolenwasserij 1, de gemeenteraad kende deze niet toe. Be-MINE ging in beroep bij de deputatie van de provincie en kreeg op 1 maart dit jaar gelijk, maar moest wachten tot de bescherming als monument door de Vlaamse Overheid wordt opgeheven. De stad en be-MINE startten in elk geval al een gezamenlijk ontwikkelingstraject met als doel een geschikte (her-)invulling van de vrijgekomen ruimtes. Ook voor kolenwasserij 3 waren er gelijkaardige plannen.

Binnenlands en buitenlands protest

Tegen de beslissing van de provincie werden via een online petitie meer dan 1.200 handtekeningen ingezameld. Ook door buitenlandse erfgoedexperten werd er geprotesteerd. Toen er een voorstel kwam tot opheffing van de bescherming van delen van de kolenwasserij, gaf de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed vorige maand dan ook een sterk gemotiveerd negatief advies. Volgens hen zou de gedeeltelijke sloop de erfgoedwaarde van de kolenwasserij wezenlijk aantasten.

Vzw Het Vervolg startte namens alle onafhankelijke mijnwerkersverenigingen en erfgoedorganisaties van de Mijnstreek samen met de vzw Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB), om via deze weg in eerste instantie de toegekende slopingsvergunning bij hoogdringendheid te laten schorsen, en in tweede instantie te laten vernietigen. Over die vernietiging wordt later uitspraak gedaan, maar de schorsing is nu dus al een feit. “Het is voldoende concreet aannemelijk dat een uitspraak over de vernietiging te laat zal komen”, motiveert de RvVB haar beslissing in het arrest. “In het bijzonder omdat de bestreden beslissing enkel voorziet in de sloop van kolenwasserij 1 zonder dat er duidelijkheid bestaat over de invulling die aan de vrijgekomen ruimte zal worden gegeven en dus wat de finale impact zal zijn op het waardevol geachte kolenwasserijcomplex.” 

De verzoekende partijen reageren tevreden en spreken van “een sterk en duidelijk signaal.” 
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.