Schachttoren week lang blauw

De schachttoren op be-MINE wordt vanaf vandaag een week lang blauw belicht. Wereldwijd wordt op 2 april aandacht gevraagd voor autisme via de actie 'Light it up blue'. "We gaan in op de vraag van vzw Autisme Limburg om een markant gebouw in Beringen op te lichten", zegt schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V). "Eén procent van de bevolking heeft volgens statistieken deze stoornis, mogelijk een 450-tal inwoners dus." Sinds 2006 vindt in Beringen tijdens de zomervakantie speelpleinwerking 'De Snoezeltjes' plaats. Vzw Autisme Limburg laat weten het stadsbestuur erkentelijk te zijn voor het initiatief. De jongste jaren werkt Beringen hiervoor samen met vzw De Regenboog. (PVMB)