Leefbaar Tervant reageert op Bionerga

Vorige week las u in onze krant dat Bionerga niet aanwezig was op de infovergadering rond de afvalverbrandingsoven. "We betreuren dat we niet de kans gekregen hebben om in debat te treden", klonk het toen. "Ze kennen de reden maar al te goed", reageert Peter Houdmeyers namens Leefbaar Tervant. "We zijn omwille van ethische en psychologische redenen niet meer in staat om in contact te komen met Bionerga. Het gaat om een als intimiderend ervaren situatie waarbij een schadeclaim werd geëist van ongeveer 1.700.000 euro. Dit is het gevolg van de zorgwekkende getuigenverklaringen die wij ontvingen. Als men relaties met dorpsbewoners op deze manier totaal heeft verzuurd, moet men in eigen boezem kijken. Verder willen we stellen dat we tijdens de infoavond van Groen Tessenderlo op een evenwichtige en objectieve wijze informatie verstrekt hebben. Wij beschikken over een bepaalde intelligentie en maturiteit om op deze wijze te communiceren." (BVDH)