Infoavond over zorgeloos (ver)huren

De gemeente Ham en het woonloket van de Stad Beringen organiseren samen een ontmoeting met experten over zorgeloos verhuren. Deze vindt plaats op donderdag 22 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur in OC De Buiting. Hier wordt alle info geven over professionals, alsook over de rechten en plichten die huurder en verhuurder hebben. Ook de kwaliteitseisen komen aan bod. "Zo willen Beringen en Ham verhuurders ondersteunen om kwaliteitsvolle woningen te verhuren én heffingen te vermijden," legt Anne Wouters-Cuypers (CD&V), schepen van huisvesting in Beringen uit. Bij een drankje is er nadien ruim tijd om de experten meer uitleg te vragen, om vragen te stellen of om een afspraak te maken met het woonloket of één van de andere partners. (BVDH)