Hydroseeding op Avonturenberg

Hydroseeding moet de Avonturenberg - de als recreatiezone ingerichte mijnterril - er snel terug bovenop helpen.


Door de aanleg van de Avonturenberg is op enkele plaatsen de lage begroeiing van de terril beschadigd of volledig verdwenen. Om erosie te voorkomen, moet de begroeiing terug hersteld worden. De noodzakelijke werken worden uitgevoerd zodra de weersomstandigheden het toelaten. Hydroseeding is een zaaitechniek op hellingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van een mix van graszaden, vezels en andere meststoffen.


De mix wordt in een tank met water vermengd zodat het mengsel kan gespoten worden. Delen van het speellandschap worden tijdelijk gesloten. De behandelde zones worden terug opengesteld zodra de vegetatie voldoende ontwikkeld is. (PVMB)