Hier en daar schoonheidsfoutjes

BESTUURSAKKOORD DOORGELICHT BERINGEN

Maar liefst elf strategische sites in Beringen centrum krijgen een nieuwe invulling dankzij een publiek private samenwerking. De totale kost voor de publieke investeringen (met name: stadhuis, bibliotheek, parking en publieke ruimte) bedraagt 20,65 miljoen euro. Zal het resultaat eindelijk een modern en bruisend centrum zijn?
Foto Mine Dalemans Maar liefst elf strategische sites in Beringen centrum krijgen een nieuwe invulling dankzij een publiek private samenwerking. De totale kost voor de publieke investeringen (met name: stadhuis, bibliotheek, parking en publieke ruimte) bedraagt 20,65 miljoen euro. Zal het resultaat eindelijk een modern en bruisend centrum zijn?
Het stadsbestuur van Beringen liet aan het begin van haar legislatuur een omgevingsanalyse maken. Die vormde de leidraad voor de Beleidsvisie voor de periode 2014-2019. De centrumontwikkeling en de uitbouw van toerisme werden een succes, maar toch werden er hier en daar schoonheidsfoutjes gemaakt. We analyseren het plan in twintig puntjes.

GELUKT

1Realisatie van centrumontwikkeling.

Dankzij een publieke private samenwerking krijgen elf strategische sites in Beringen centrum een nieuwe invulling. Het project omvat onder meer de bouw van een stadhuis, de ontwikkeling van de collegesite en de heraanleg van de markt. In 2020 moet het project afgerond zijn.

2Ontwikkelen van de stadsrand.

Dit voorjaar was er een doorbraak toen het Spectrumcollege de braakliggende groene zone op Bogaersveld ten noorden van de Scholencampus heeft aangekocht. Zo kan de school samen met de stad nadenken over de aanleg van een openbare parkzone dicht bij het centrum. Ook in de Stationsomgeving werden reeds maatregelen genomen.

3Maximale benutting SAC en Casino.

Om optimaal te kunnen functioneren als 'Huis van de Burger' (Stedelijk Administratief Centrum) en 'Huis van Vrije tijd' (Casino) waren verbouwingswerken nodig. Het historische Casino kreeg na een investering van 3 miljoen euro een volledig nieuw jasje en een ruimte voor de tekenacademie. In het SAC valt een nieuwe ontvangstbalie op.

4Uitbouw mijnsite tot toeristische attractie.

Het Zwembad en het TOL kwamen tot ontwikkeling, er is een winkelcentrum gekomen, de avonturenberg werd ontwikkeld, er was de komst van TODI en Alpamayo en de restauratie van de gebouwen loopt. De komst van een mijnbelevingsmuseum vormt nog meer toekomstperspectief.

5Beringen als winkelstad.

Om de handelaars te ondersteunen en om het winkelen in Beringen beter te maken is er een centrummanagement opgestart Dit heeft de verbondenheid van de handelaars al fel bevorderd. In het centrum van Beringen moeten nu de volgende stappen worden gezet.

6Financieel evenwicht.

De financiële situatie van Beringen wordt als 'zeer gezond' beschouwd. De jaarrekening dit voorjaar sloot af met een resultaat op kasbasis van 17.504.959 euro en een autofinancieringsmarge van 8.515.613 euro. De oppositie stelde zich bij de publicatie van de jaarrekening vragen bij de gebrekkige realisatiegraad. Deze zouden de reden zijn van de gunstige schuldgraad en de overschotten.

7Werken aan een propere stad.

Er werden de afgelopen jaren pv's opgemaakt voor sluikstorten en fouten bij het ophalen van huisvuil en afval, in Steenveld werd elke pijpenkop voorzien van individuele afvalaanbiedingsplaatsen en er was een nieuwe aanpak binnen de dienst publieke ruimte waarin extra personeel werd aangesteld. -

8Professionalisering ICT.

De stedelijke website werd vernieuwd met een fris en eigentijds design en hij is helemaal afgestemd op de nieuwe huisstijl van de stad en OCMW. De invoering van het thuisloket is een gebruiksvriendelijke zet.

9Onderhoud en uitbouw sportieve infrastructuur.

De komst van Sportoase op be-MINE was een aanwinst voor de sportievelingen in Beringen, terwijl in de sporthallen de nodige werken werden uitgevoerd. De meest opvallende aanwinst was het gloednieuwe MTB-park op de be-MINE site. De stad kreeg hierdoor haar eigen Grote Prijs.

10Inzetten op recreatiedomeinen.

Deze zomer verdronk een jongen in de Paalse Plas, toen de rode vlag uithing. Een domper op de feestvreugde, want de recreatiedomeinen Paalse Plas en 't Fonteintje worden - zeker tijdens hete zomers als 2018 - druk bezocht. Met evenementen als een Buitenspeeldag worden beide domeinen ook extra in de picture geplaatst.

11Bibliotheek als levendig huis.

Beringen zette in 2014 volop in op één locatie, maar ondertekende wel het charter 'bib voor iedereen'. Daarmee wil het vooral aantonen dat de bib voor de stad belangrijk is. Dat er quasi voortdurend iets te beleven is - van een tentoonstelling tot een lezing - is een bevestiging van dat doel.

12Voorzien van kinderopvang.

De stad noemde kinderopvang een beleidsprioriteit en heeft stappen gezet. Prachtig voorbeeld is 'De Boomhut', een speciaal opvanginitiatief voor bijzondere kinderen. Het project werd zelfs genomineerd voor de Gouden Kinderschoen. De stad liet deze zomer bovendien weten te zullen investeren in het renovatieproject van De Horizon en Het Mozaïek .

13Stimulering van taal.

Samenwerkingsovereenkomst 'Kind en Taal' was een uitstekende zet van de stad. De organisatie wil onderwijskansen zo verbeteren en de strijd tegen kansarmoede voeren. Scholen en ouders worden betrokken bij het project dat kinderen helpt bij hun taalontwikkeling. Het 'Huis van Lou' was een andere zet op vlak van educatie die kinderen helpt om diversiteit bespreekbaar te maken.

14Buurtwerking.

Met initiatieven als de 'Buurtvoetbaldag', 'Buurten op den Buiten' en 'de Buurtbar' was duidelijk dat de stad begaan is met de buurtwerking. Het mooiste voorbeeld was er dit jaar met KorSPEL, een groots buurtevent met 150 mensen waarop jong en oud zich kon uitleven.

15OCMW.

Het OCMW kreeg dit voorjaar de inspectiediensten over de vloer en kreeg goede punten. De medewerkers bleken dagelijks paraat te staan voor de problemen van de Beringenaar, waarmee ze bijdragen tot het maatschappelijk welzijn.


NIET GELUKT

1Samenbrengen Stad en OCMW.

De stad startte de beleidsvisie met de ambitie om de dienstverlening voor de klant te optimaliseren met de integratie van stad en OCMW als logisch gevolg. Deze diensten werden inderdaad op elkaar afgestemd. De ambitie om de twee diensten onder hetzelfde loket te brengen, is echter nog steeds niet afgerond

2Ontwikkeling en inrichting Ravenshout.

De stad lanceerde de afgelopen jaren een oproep voor de verkoop en liet ook weten dat het in de toekomst een externe parkmanager wil aanduiden. Het aspect 'duurzaamheid' werd ook aangehaald, maar daar lijken nog punten van verbetering mogelijk, zeker gezien de kritiek rond Bionerga.

3Planmatig onderhoud wegennet.

Overal in de stad werden er de afgelopen zes jaar werken uitgevoerd, 'planmatig' gebeurde dat echter niet. Door overlappende werken moesten inwoners van Stal dit voorjaar ver omrijden via Koersel en dat leidde tot frustraties.

4Inspanningen voor de jeugd.

Volgens de oppositie is er nog steeds een gebrek aan speelpleintjes in de wijken. Er loopt zelfs een petitie in Stal-Koersel. Nochtans was de uitbouw hiervan één van de doelstellingen in het beleidsplan. Wel positief zijn de plannen voor een nieuwbouw voor jeugdhuis club 9.

5Onderwijs.

De stad nam een coördinerende rol op vlak van onderwijs, maar faalde grandioos toen enkele kleuters dit voorjaar in geen enkele van hun voorkeursscholen terecht konden. Een oplossing op lange termijn is erg belangrijk voor de nieuwe meerderheid, maar dat beseft iedereen. (BVDH)