Energiezuinig dankzij ESCOLIMBURG2020

In cc Casino Beringen werden de resultaten voorgesteld van ESCOLIMBURG2020 (Energy Service Company), een in 2013 opgestart samenwerkingsinitiatief tussen de provincie Limburg, Infrax en DuboLimburg voor de energetische renovatie van het gemeentelijk patrimonium.


Niet toevallig in cc Casino: het is het grootste (2,1 miljoen euro) van de 46 projecten. "Het gebouw uit 1950 wordt volledig gerenoveerd", zegt een tevreden burgemeester Maurice Webers (sp.a). "Daken en ramen werden vernieuwd, een nieuwe stookinstallatie geplaatst, collectoren en leidingen werden vervangen, een nieuw sanitair blok gebouwd en ventilatie geïnstalleerd. Het gaat om een totaalaanpak, waar vroeger vaak ad hoc maatregelen genomen werden." Het aardgasverbruik verminderde met 23 procent en de kosten voor aardgas daalden met 29 procent of 10.000 euro.


Voor alle projecten samen is een energiebesparing gerealiseerd van meer dan 20.500 MWh of het jaarverbruik van 6.000 gezinnen en een verminderde CO²-uitstoot van 5.000 ton per jaar of 1.700 gezinswoningen. Met de Europese steun van het Intelligent Energy-programma werd de energie-efficiëntie van 46 bestaande gemeentelijke gebouwen in Limburg verhoogd, voor een totale energie-investering van 20,5 miljoen euro. Bovendien werd de werkgelegenheid in de Limburgse bouwsector aangewakkerd. Netbeheerder Infrax ondersteunde de Limburgse gemeenten bij de uitvoering van de projecten: isolatie, schrijnwerk, verwarmingsketel, ventilatie, verlichting en hernieuwbare energie. ESCOLIMBURG2020 zal vermoedelijk navolging krijgen in andere Europese landen. Meer info op de website ww.escolimburg2020.be. (PVMB)