Derde COVID-19-besmetting in stedelijke basisschool De Hoeksteen: “Alle personeelsleden worden nu getest”

De speelplaats van De Hoeksteen blijft voorlopig leeg.
Karolien Coenen De speelplaats van De Hoeksteen blijft voorlopig leeg.
Nadat basisschool De Hoeksteen afgelopen weekend besloot om de deuren te sluiten omdat een personeelslid positief had getest op corona, blijken nu ook twee andere medewerkers besmet te zijn. Daarop werd besloten om nu alle personeelsleden preventief te testen.

De jongste besmetting werd woensdagochtend vastgesteld, en kan in verband gebracht worden met de eerste besmetting. Daarop besloot de stad woensdag om, op advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), alle personeelsleden van De Hoeksteen in Korspel te testen. “Er zijn richtlijnen in geval het om individuele besmetting van een leerling of personeelslid gaat, maar er was nog geen draaiboek voor een mogelijke uitbraak”, zegt burgemeester Thomas Vints. “Het is dan ook belangrijk om de omvang van de uitbraak te kennen, en dat kan alleen als we alle personeelsleden testen.”

Voor An Moons (VOLUIT) toont dit alvast aan dat de beslissing om de school te sluiten, gegrond was. “De scholen zijn nog maar net heropgestart, en als schoolbestuur wilden we geen enkel risico nemen”, klinkt het. “Het CLB en onze preventiedienst verzekerden ons ook dat we dit op de meest veilige manier aangepakt hebben. Maar jammer genoeg kan je het virus nooit volledig buitensluiten. En naarmate de maatregelen versoepelen, wordt het ook moeilijker om de bron te achterhalen. De enige optie die je dan hebt, is sluiten om verspreiding tegen te gaan.”

Ik ben blij met de snelle beslissing om het hele team te testen. Eens dat gebeurd is, kunnen we werk maken van een veilige heropstart, en het jaar samen veilig en warm afsluiten

Marleen Moons, directeur De Hoeksteen

De 26 personeelsleden en ook de collega’s van de ondersteunende diensten, zoals de schoonmaakploeg, worden vrijdag getest. Eens dat achter de rug is, kunnen het schoolbestuur en het CLB verder overleggen over een veilige heropening. De ouders zullen uiteraard ook op de hoogte gehouden worden, en kunnen voor vragen altijd bij de directie terecht.

Hechte gemeenschap

En de directie is intussen zelf tevreden met de aanpak. “We hebben al enkele personeelsleden bijkomend getest”, zegt directeur Marleen Moons. “Maar daar hebben we nog geen resultaten van. Natuurlijk ben ik blij met de snelle beslissing om het hele team te testen. Vervolgens kunnen we dan werk maken van een veilige heropstart. Korspel heeft een hechte gemeenschap, en de ouders en leerkrachten kennen elkaar goed. We kijken er dan ook naar uit om samen het jaar veilig en warm af te sluiten.”

De leerlingen die in contact kwamen met de betrokken personeelsleden worden niet getest. Hun gezinnen werden persoonlijk op de hoogte gebracht door de CLB-artsen. Voor hen volstaat het om de richtlijnen na een mogelijk contact te volgen, en bij twijfel meteen contact op te nemen met de huisarts.