Dan toch sloopvergunning voor kolenwasserij 1

Een 3D-beeld van hoe de site er na de sloop moet gaan uitzien.
RV Een 3D-beeld van hoe de site er na de sloop moet gaan uitzien.
De deputatie van de provincie Limburg levert de sloopvergunning af voor de afbraak van kolenwasserij 1 op de mijnsite be-MINE. Eerder had de stad Beringen zich nochtans verzet tegen de sloop, maar be-MINE tekende beroep aan en zo staat het licht toch op groen voor de volgende fase in de herbestemming. Intussen werden afspraken gemaakt rond de herinvulling van de ruimte.

De stad was aanvankelijk tegen de sloop omwille van de belangrijke beeldwaarde van het kolenwasserijcomplex. Dat maakt een belangrijk deel uit van het industrieel erfgoed. Toch wordt Kolenwasserij 1 dus gesloopt en zo komt de zone vrij voor een initiatief in de toeristische en recreatieve sfeer. Be-MINE zal samen met de stad kijken welke invulling dit kan krijgen en of de noordgevel eventueel door een gepaste architectuur behouden kan blijven.


Niet het hele complex gaat tegen de grond. Na volledige uitvoering van het projectplan zullen twee kolenwasserijen met een totale oppervlakte van meer dan 15.000 vierkante meter bewaard blijven. Eén kolenwasserij werd al gerestaureerd en zal onderdeel uitmaken van het mijnbelevingscentrum be-MINE PIT. Een tweede kolenwasserij wordt in 2019 gerestaureerd.


Bij Monumentenzorg Beringen is men niet tevreden met de beslissing. De steenkolenwasserij werd recent nog op de lijst van twaalf meest bedreigde pareltjes erfgoed van Europa geplaatst. "Deze site is één van de laatste getuigen in zijn soort, het is een waardevolle herinnering aan de mijnactiviteit. Zeker omdat ook de kolenwasserij nog rechtstaat", liet Stephan Put van de werkgroep onlangs nog verstaan. (BVDH)