Buren op bezoek bij kinderopvang De Bengeltjes

De kinderen luisteren naar een verhaaltje.
Foto Karolien Coenen De kinderen luisteren naar een verhaaltje.
De Dag van de Zorg werd dit jaar uitgebreid tot de Week van de Zorg. Gisteren werd er in Beringen een heuse Burendag georganiseerd om kinderopvang in de kijker te zetten. "Het is immers zoveel meer dan opvang alleen", onderstreept schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V).

De buitenschoolse opvang De Bengeltjes', die in Beverlo, Beringen-Mijn, Koersel en Stal een gebouw heeft, zette gisteren de deuren open voor buren, ouders, grootouders, leerkrachten en alle andere geïnteresseerden. Zij kregen een rondleiding, konden spelen met de kinderen of gewoon genieten van een tasje koffie. Op die manier werd het leven in de opvang getoond. "Ieder kind moet zich er goed voelen en ouders moeten daarbij betrokken worden. Heel belangrijk vind ik ook de sociale functie van de kinderopvang. Uit onderzoek blijkt immers dat twee op drie niet-kansarme kinderen naar de buitenschoolse opvang gaan. Bij kansarme gezinnen is dat slechts één op de drie kinderen. Studies tonen aan dat goede kinderopvang gedeeltelijk een kansarme gezinsomgeving kan compenseren. Van jongs af aan kansen bieden loont en is veel efficiënter dan later te moeten bijsturen. Dat doen we door een sociaal tarief te hanteren en in te zetten op begeleiding waarbij het gezin centraal staat."


Gisteren waren de buren dus van harte welkom, maar ook doorheen het jaar werkt men aan een goed contact tussen hen en de kinderen. Zo gingen de kinderen van De Bengeltjes in Koersel al meermaals op bezoek bij het nabijgelegen woonzorgcentrum. "Ze doen dan samen een activiteit en leren van elkaar. Dit soort initiatieven slaat zeker bruggen", besluit schepen Vints. (BVDH)