Beringen mikt op 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030

Beringen wil tegen 2030 40% minder CO2-uitstoot realiseren. Met dit als doel werd een klimaatactieplan met maar liefst 112 maatregelen opgesteld.
Mine Dalemans Beringen wil tegen 2030 40% minder CO2-uitstoot realiseren. Met dit als doel werd een klimaatactieplan met maar liefst 112 maatregelen opgesteld.

Beringen wil tegen 2030 40% minder CO2-uitstoot realiseren. Met dit als doel werd een klimaatactieplan met maar liefst 112 maatregelen opgesteld. “Jaarlijks investeren we 1,4 miljoen euro in een groener beleid om enerzijds onze CO2-uitstoot te verminderen en anderzijds onze omgeving aan te passen aan de veranderingen in het klimaat”, weet schepen van Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT). “Via een thermografische scan brengen we warmteverlies van de infrastructuur in Beringen in kaart. Dit moet onder andere onze inwoners helpen om zelf enkele maatregelen te nemen ten voordele van het klimaat en de portemonnee. Verder zetten we met een globaal mobiliteitsplan in op trage wegen, dynamische verkeersmanagementsystemen en investeringen in kwalitatieve en veilige fietsverbindingen tussen de deelkernen en scholen om onze gemeente fietsvriendelijker te maken.”