Beringen dient bezwaar in tegen omgevingsvergunning Primagaz

Primagaz.
Google Maps Primagaz.
Beringen diende in eerste aanleg bezwaar in tegen de omgevingsvergunning van Primagaz. De stad is in principe niet tegen de plannen. Wel vindt ze dat het bedrijf de risico’s voor de omgeving te laag inschat. “Primagaz gaat uit van 15 personen per hectare in de omgeving overdag, terwijl dat in de realiteit op 25,4 personen ligt. Nu al balanceren ze op de grens van de criteria voor externe risico’s voor personen”, zegt schepen van Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT). 

Primagaz nv aan het Albertkanaal wil haar bestaande vergunning vernieuwen en haar site uitbreiden. In de plannen behoudt de propaangasproducent de bestaande sferen voor gasopslag, die nog steeds dezelfde zijn sinds de vorige vergunning in 2002, en wil het een nieuwe installatie voor het afvullen van gassen.

Hoewel de provincie Limburg de stad volgde en de vergunning weigerde, verleende Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de omgevingsvergunning. Ook zij verklaarde de bezwaren van de stad deels gegrond. “Wij verzoeken daarom dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning vernietigt”, aldus Tijs Lemmens.

Onzekerheid

“Haar oplossing om de populatie binnen de criteria te houden, is niet toereikend. Gemeentes hebben geen vat op de populatie, want een bedrijf heeft geen vergunning nodig om extra personeel te werk te stellen”, zegt Lemmens. “Zo ontstaat er onzekerheid en wordt de werkgelegenheid van de andere bedrijven in de regio beknot. Wij willen dat Primagaz voldoende maatregelen neemt om de risico’s in te perken voor de omgeving. Sinds de vorige vergunning is door de invulling van het bedrijventerrein de populatie en daarmee het risico in de buurt immers sterk toegenomen”, besluit Tijs Lemmens.