Opgelet, Lillo vanaf voorjaar 2019 één grote bouwwerf

Vanaf het voorjaar 2019 wordt Lillo een grote bouwwerf. De eerste fase van de weg- en rioleringswerken starten in april en fase 2 een jaar later. Dan worden de dijkwerken uitgevoerd, het plein en de helling naar de dijk aangelegd en de nieuwe haven gebouwd.

Voor de rioleringswerken starten krijgen alle bewoners een bezoek om de afkoppeling te bespreken en een kostenraming op te maken. Wie dit wil, kan de werken zelf uitvoeren. Anders wordt een aannemer aangesteld. Het is de bedoeling een gescheiden afvoer tot stand te brengen voor regenwater en voor het afvalwater. Dat laatste zou via een kleine zuiveringsinstallatie aan de Scheldelaan grotendeels gezuiverd worden. Het regenwater kan hergebruikt worden, of infiltreren in de grond, op eigen of openbaar domein. Er kan ook een buffering gebeuren op privéterrein of op collectief domein, zoals de vestinggrachten. Er komt een bewonersparking met 33 parkeerplaatsen en een tijdelijke parking met 22 parkeerplaatsen.

Klaar in zomer 2022

De tweede fase houdt wegeniswerken en dijkverhogingen in. Ook de openbare verlichting zal aangepast worden. Alles moet klaar zijn in de zomer van 2022. In fase 2, die nog wordt ontworpen, zal men in Lillo extra parkeerplaatsen voorzien voor bewoners. De parkeerplaatsen zijn enkel voor bewoners en om te laden en lossen. Plaatselijke bewoners kunnen met hun huisvuil terecht in een sorteerstraatje. Voor uitvoering van fase 2 is momenteel een GRUP in opmaak. (FSE)